Week van de Veiligheid:hoe veilig voelen inwoners zich in de gemeente Hoogeveen

Hoogeveen – Op maandag 8 oktober begint de Week van de Veiligheid. Deze week is niet zomaar gekozen, want het is bekend dat met het invallen van de donkere dagen de kans op criminaliteit toeneemt. Tijdens de Week van de Veiligheid brengen diverse organisaties, gemeenten en de politie het thema veiligheid extra onder de aandacht. Ook bij ondernemers en hun personeel.

Week van de Veiligheid in Hoogeveen

Gelukkig blijken veel inwoners van Hoogeveen zich best veilig te voelen in onze gemeente. Uit een recent onderzoek van de Hoogeveensche Courant blijkt dat de minder felle straatverlichting soms gevoelens van onveiligheid op straat aanwakkert. Door ledverlichting is het op sommige plaatsen donkerder geworden. Dat geeft een akelig gevoel. Angst voor inbraken wordt ook vaak genoemd.
Ook de verkeersveiligheid wordt genoemd. Met name op tijden dat de scholieren drie naast elkaar en op de verkeerde weghelft op je af komen fietsen en geen plaats maken voor ander verkeer. Asociaal gedrag vergroot dus ook het gevoel van onveiligheid.
Zichtbaarheid van de politie geeft een veiliger gevoel
De vraag of toegelicht kan worden waaróm iemand zich onveilig voelt, kan maar door relatief weinig personen beantwoord worden. De politie houdt op diverse momenten in het jaar campagnes om extra te waarschuwen voor inbrekers. Velen zijn zich het hele jaar door bewust van inbraakrisico’s, niet alleen tijdens de donkere dagen.
Integraag Veiligheidsplan in ontwikkeling
College en raad zijn bezig met een Integraal Veiligheidsplan voor de gemeente Hoogeveen. Hoogeveen trekt in veel gevallen op met de andere gemeenten in de provincie Drenthe. Het programma Veilig Hoogeveen heeft tot doel ervoor te zorgen dat de gemeente Hoogeveen een woon-, leef- en werkklimaat heeft waar iedereen zich veilig voelt en waar het veilig ís. Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in Hoogeveen en de beleving daarvan is een basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving. Het programma Veilig Hoogeveen vormt de basis voor de inzet op veiligheid voor diverse organisaties die bijdragen aan een veilig Hoogeveen.
Burgemeester Karel Loohuis gaat de straat op
Er zijn veel onderwerpen die aandacht vragen. Maar welke zijn nu specifiek voor de inwoners van Hoogeveen de belangrijkste? Burgemeester Karel Loohuis wil daar de vinger achter krijgen. Daarom houdt de gemeente een eigen onderzoek onder de bewoners gedurende de Week van de Veiligheid. Elke dag worden op verschillende plekken in de stad passanten gevraagd om hierover hun mening te geven. Zo breed mogelijk. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen uit een lijst van tien, die bij voorrang moeten worden aangepakt? Daarmee kunnen we focus aanbrengen in het programma Veilig en dus de veiligheidsbeleving positief beïnvloeden. Burgemeester Loohuis gaat komende week ook zelf de straat op om mensen te interviewen. Geef hem uw mening!
Vul de enquête online in
Bewoners kunnen eveneens via de gemeentesite hun prioriteiten kenbaar maken in een online enquête. Meedoen kan tot en met 15 oktober. Uiteraard is de gmeente benieuwd naar ieders mening. Hier vind u de  enquête

De Week van de Veiligheid is een landelijk initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, VNO-NCW & MKB Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, Detailhandel Nederland, Transport en Logistiek Nederland en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.