Algemeen

Water moet worden verdeeld door aanhoudende droogte

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er ons land binnenkomt via regen en rivieren. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schrijft vandaag aan de Tweede Kamer deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten (MTW) te beleggen.

Het MTW bestaat uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries (LNV, EZK en IenW). Zij bereiden eventuele nationale en bovenregionale maatregelen voor om de waterverdeling zo optimaal mogelijk te houden. Op dit moment zijn die maatregelen nog niet nodig, maar dat zou de komende weken wel het geval kunnen zijn. De huidige situatie vraagt in elk geval om besluiten die over regio’s, watersysteemfuncties en belanghebbenden heen gaan en die bestuurlijk goed afgestemd moeten zijn. Dat is de rol van het MTW.

betrokken ministeries de watertoestand sinds maart in de gaten. Sinds 13 juli 2022 is opgeschaald naar het niveau dreigend watertekort (niveau 1). Vanaf vandaag geldt een nationaal feitelijk watertekort (niveau 2).

Waterverdeling afstemmen

Het tekort aan water heeft vooral gevolgen voor de landbouw en de scheepvaart, want sommige vaarwegen zullen worden belemmerd en gewassen kunnen niet meer altijd worden besproeid. Daarnaast wordt de natuur geraakt, aangezien rivieren, sloten en meren minder zoet water aanvoeren. Er is geen tekort aan water uit de kraan.

De afgelopen weken hebben sommige waterschappen al maatregelen moeten nemen om de droogte het hoofd te bieden. Zo wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden, aangezien een groot deel van Nederland daaruit het zoet water haalt. Ook zijn er op verschillende plekken pompen en sluizen ingezet om water goed te verdelen tussen de rivieren.

Bij een watertekort wordt de verdringingsreeks in werking gesteld. Hierin is bepaald dat we als eerste prioriteit geven aan veilige dijken en aan het voorkomen van onomkeerbare schade aan bijvoorbeeld de natuur. Daarna zorgen we dat onze drinkwater- en energievoorziening blijven functioneren.

Drinkwater

Er is en blijft voldoende drinkwater beschikbaar. Het is wel belangrijk dat Nederlanders bewust met hun kraanwater omgaan. Als vast advies van de drinkwaterbedrijven geldt dat minder water gebruiken altijd beter is, het hele jaar door.

Ook in Drenthe neerslag tekort

Het landelijke neerslagtekort is opgelopen tot boven de vijf procent droogste jaren. Ook waterschap Drents Overijsselse Delta ervaren  een vrij groot neerslagtekort binnen het werkgebied. Hoewel de neerslag van afgelopen weekend iets verlichting gaf, kan dat worden gezien als de bekende druppel op een gloeiende plaat. Deze neerslag viel met name in het noordelijke deel.
De grondwaterstanden laten een dalende lijn zien. Vooral op de hoge gronden zakken ze snel verder uit. Dit zijn de gebieden Sallandse Heuvelrug, de stuwwallen bij Steenwijk en Havelte en het Drents Plateau. Het droger worden van ons gebied zet zich door, dus iedere bui blijft welkom. Toch is de situatie momenteel nog steeds beheersbaar, al wordt het lokaal wel steeds nijpender. Op enkele locaties lopen we tegen de grens aan van onze maximale aanvoercapaciteit. Bijvoorbeeld in de omgeving van het Westerhuizingerveld. Daar draaien onze gemalen op de volle 100 procent en zetten we alle zeilen bij voor voldoende water.

Onze dijken? Die worden steeds droger en geler, maar problemen of droogteschades doen zich op dit moment niet voor. Door het droge en warme weer komt ook de waterkwaliteit plaatselijk onder druk te staan. Omdat het water opwarmt, neemt de kans op blauwalg en botulisme toe. De weersverwachting toont voor de komende twee weken een overwegend droog en vrij zonnig weertype. Deze weersverwachting in combinatie met de beschikbaarheid van water kan de druk op ons watersysteem verder vergroten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen