AlgemeenPolitiek

VVD Hoogeveen stelt na schriftelijke vragen nu ook mondelinge vragen

Asielbeleid Hoogeveen

VVD Hoogeveen stelt na schriftelijke vragen nu ook mondelinge vragen

Hoogeveen-De asielproblematiek die wij op dit moment in Nederland hebben vraagt veel van alle gemeentes in Nederland. Elke gemeente, Hoogeveen niet uitgezonderd, wordt gevraagd om een bijdrage te leveren. Wij doen dit in Hoogeveen door middel van een (groot) asielzoekerscentrum in wat voorheen gevangenis de Grittenborgh was. In het AZC zijn 900 beschikbare plekken waarvan 880 bezet zijn. Daarbij heeft Hoogeveen ook nog eens plek voor 50 asielzoekers die onder streng toezicht leven. Hiervan zijn op dit moment 35 plekken bezet.

Op 15 september hebben wij als raad De brief ‘Overzicht crisisnoodopvang asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders’ ontvangen. Hierin wordt (deels) de huidige situatie geschetst. Zo lezen wij dat de opvang met betrekking tot Oekraïners voorspoedig verloopt. Er hebben zich nu 378 Oekraïners gevestigd van de in totaal 475 beschikbare plekken.

Elke gemeente in Drenthe is nu gevraagd om 50 CNO (crisis nood opvang) plekken beschikbaar te maken. Dit om onder andere en met name Ter Apel te ontlasten. Daarbij kregen wij vrijdag 7 oktober 2022 van het college te horen dat het contract met het AZC in De Grittenborgh 5 jaar verlengd wordt met een optie op nog eens 5 jaar.

Deze week is bekend geworden waar de CNO komt. Aan de Stephensonstraat. Echter, voor omwonenden, ondernemers en betrokkenen zijn er nog veel onduidelijkheden. Onder andere; Wie komen er? Wie komen er niet? Wat worden de regels die gelden binnen dit CNO? Is de veiligheid gewaarborgd?

Als gemeente(raad) gaan wij niet over hoeveel asielzoekers er naar Nederland komen. Tevens gaan wij niet over de verdeelsleutel.

Wat wij wel kunnen doen is een signaal afgeven naar het college en naar de landelijke politiek. Dit is waar wij druk mee bezig zijn. Elke gemeente heeft haar verantwoordelijkheid. Waar het nu op lijkt is dat een groot deel van deze verantwoordelijkheid nu komt te liggen bij een aantal gemeentes. Waaronder Hoogeveen.

Wij opteren voor een verdeelsleutel. Die verdeelsleutel is er maar nu moet deze verdeelsleutel nog worden nageleefd.

21 september hebben wij al met betrekking tot het asielbeleid in Hoogeveen schriftelijke vragen gesteld.

Nu, drie week later is er invulling gegeven aan het CNO. Dit brengt ook weer veel onduidelijkheden met zich mee. De eerstvolgende raadsavond, 27 oktober, gaat de VVD Hoogeveen hier mondelinge vragen over stellen.

De schriftelijke vragen: https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/document/11856712/1#search=%22eerdergenoemde%20vraagstuk%22

De beantwoording van de schriftelijke vragen:
https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/document/11884097/1#search=%22vvd%20azc%22

Namens de fractie, Ronald Klok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen