Algemeen

VVD Hoogeveen stelt kritische vragen over verhoging veldhuur buitensporten

Hoogeveen, – Sport en beweging zijn van groot belang voor de gezondheid en het welzijn van iedereen, en moeten daarom toegankelijk zijn voor iedereen. Recentelijk heeft de VVD Hoogeveen fractie schriftelijke vragen ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders over de geplande verhoging van de veldhuur voor buitensporten.

Verschillende sportverenigingen hebben de VVD Hoogeveen geïnformeerd over een aankomende verhoging van maar liefst 15,5% in de veldhuur, die vanaf januari 2024 van kracht zal zijn. Deze verhoging heeft directe gevolgen voor sporters en hun verenigingen.

De VVD Hoogeveen fractie heeft de volgende vragen gesteld aan het College:

  1. Heeft het college kennisgenomen van de geplande verhoging van 15,5% van de veldhuur voor buitensporten? Zo ja, wat is het standpunt van het college hierover?
  2. Wat is de achterliggende reden voor deze aanzienlijke verhoging?
  3. Kan het college een overzicht verstrekken van de geplande verhogingen voor buitensportaccommodaties?
  4. Wordt er ook een tariefsverhoging doorgevoerd voor binnensportaccommodaties? Zo ja, kan het college een overzicht van deze verhogingen verschaffen?
  5. Zijn de betrokken verenigingen op de hoogte gesteld van deze voorgestelde tariefsverhoging? Zo ja, welke uitleg is aan hen gegeven?
  6. Deelt het college de zorg van de VVD Hoogeveen dat deze verhoging aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de leden van de betreffende verenigingen? Zo ja, wat is de rechtvaardiging voor deze verhoging? Zo nee, waarom niet?
  7. Wat is het doel en de bestemming van de beheersvergoeding die verenigingen ontvangen?
  8. Is de beheersvergoeding eveneens verhoogd? Zo ja, hoe verhoudt deze verhoging zich tot de verhoging van de veldhuur?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen