Vragen D66 over rookvrije generatie beleid gemeente Hoogeveen

Hoogeveen – KWF, de Hartstichting en het Longfonds hebben samen een campagne met de naam  rookvrije generatie. Zij streven naar rookvrije sportverenigingen, speeltuinen, schoolpleinen, etc. Alle plekken waar kinderen en jongeren komen moeten rookvrij worden is het streven.

Hoewel bekend is dat steeds meer van de eerder genoemde plekken in Nederland rookvrij worden, blijft Hoogeveen achter op de landelijke trend. Alleen het Alfa-college heeft, op eigen initiatief, met ingang van 3 september rookvrije schoolpleinen. Sportverenigingen, zoals de voetbal-, tennis- en hockeyvereniging(en), hebben hier nog geen beleid op.
De gemeente Hoogeveen streeft er naar de meest kindvriendelijke gemeente te worden. Er is veel aandacht voor gezondheid en ontwikkeling. Er is echter geen actief beleid om kinderen en jongeren in een rookvrije omgeving te laten opgroeien, sporten en ontwikkelen. Dit werd ook pijnlijk duidelijk bij de Avondvierdaagse. Er werd veel gerookt door meelopende ouders bij dit sportieve evenement.

D66 is van mening dat het ontbreken van anti-rookbeleid en het streven naar het worden van de meest kindvriendelijke gemeente niet met elkaar stroken en wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. Is het college bekend met de Rookvrije Generatie-campagne?
2. Is het college zich er van bewust deze campagne organisaties kan helpen bij het rookvrij maken van de diverse plekken waar kinderen en jongeren komen?
3. Deelt het college onze mening dat het ontbreken van anti-rookbeleid niet strookt met het streven naar het worden van de meest kindvriendelijke gemeente?
4. Welke stappen is het college voornemens te nemen om roken te verbieden op sportverenigingen, speeltuinen, schoolpleinen, etc.?
5. En vervolgens, wanneer kunnen wij deze stappen verwachten?