Voordewind komt met E book voor Gods dienstknechten

Noordscheschut – Onlangs is het nieuwste boek van Sieberen Voordewind gepubliceerd. Deze keer gaat het om het e-book (e-pub) “Aanvallen op Gods dienstknechten,” dat uitgegeven is via Kobo.

Deze Epub is geschreven om naast voorgangers, dominees, evangelisten en anderen in de bediening te staan, omdat er in het uitoefenen van hun bediening veel op hen af komt. Zij krijgen te maken met listige verleidingen en natuurlijke- en geestelijke vijanden. In deze uitgave wordt uitgelegd hoe Gods dienstknechten vanuit de Bijbel op aanvallen het beste kunnen reageren. Daarbij nemen de geestelijke wapenrusting, gebed en Gods liefde een zeer belangrijke plaats in. Een dienstknecht van God staat er niet alleen voor als hij op de één of andere manier aangevallen wordt, want de Jezus Christus -van wie hij een volgeling is- heeft eens gezegd volgens Mattheüs hoofdstuk 28:20: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Via Kobo is de epub voor een symbolisch bedrag van €1,- te koop