Unieke werkwijze klaarmaken en toedienen kankermedicatie bij Treant

Patiënten die voor de behandeling van kanker chemotherapie nodig hebben, kunnen bij Treant Zorggroep van het begin tot het eind rekenen op een veilig medicatietraject. Want als enige ziekenhuis in Nederland kiezen de apothekers van Treant er voor om óók de medicatie die de verpleegkundige op de afdeling toedient te registeren. En dat is bijzonder, want meestal stopt ‘het volgen van’ kankermedicatie na de bereiding door de apotheker en vóór de daadwerkelijke toediening van de medicatie aan de patiënt.

Kankermedicatie – ook wel cytostatica of chemotherapie genoemd – kan bij verkeerd gebruik leiden tot ernstige schade bij de patiënt. Ziekenhuizen besteden daarom veel aandacht aan een kwalitatief goed en veilig proces. Zo werken behandelende dokters en apothekers samen in één digitaal systeem om per patiënt te registeren welke kankermedicatie wordt voorgeschreven en bereid. Treant besloot recent om óók de verpleegkundige op de afdeling (degene die de kankermedicatie uiteindelijk toedient aan de patiënt) te betrekken in dit systeem. Zo wordt ook de laatste handeling in het medicatieproces vastgelegd en de kans op een verkeerd gebruik van kankermedicatie enorm verkleind.

De toediening aan de patiënt werkt via een cascade: de verpleegkundige kan de medicatie pas aan de patiënt geven als de apotheker deze in het systeem op ‘groen’ heeft gezet. Vervolgens geven twee verpleegkundigen in het systeem aan dat (en welke) de medicatie ook daadwerkelijk is toegediend aan de patiënt.

Samenwerking via een digitaal systeem bevordert een veilig gebruik van kankermedicatie. Alle informatie is voor alle betrokken zorgverleners en locatie-onafhankelijk inzichtelijk. Traditionele fouten bij papieren recepten, zoals kwijtraken of leesbaarheid, worden zo voorkomen. De digitale werkwijze levert daarnaast een bijdrage aan het verkorten van de wachttijd. Onder andere omdat zorgverleners digitaal een medicatierecept kunnen goedkeuren. Tot slot helpt het systeem bij het efficiënter omgaan met dure en risicovolle geneesmiddelen.