Uniek voor Hoogeveen: Kerken nemen gezamenlijk afstand van bezuinigingsplannen gemeente

Hoogeveen – Onderstaande de inspraakrede die ds. Van der Hoek gisteravond heeft gehouden namens de gezamenlijke kerken.

Beste gemeenteraadsleden,

 

Ik spreek namens de Gemeenschap van Kerken, het Diaconaal Platform, stichting Reddende Engel, en namens mijzelf.

 

U heeft het gevast gezien of gemerkt. Duizenden boeren, ook uit onze regio, trokken gisteren naar Den Haag om hun frustraties te uiten over hun gevoel ‘uitgemolken’ te worden door wetgeving en onderwaardering. Hun gezamenlijke gevoelens van níet gekend worden, níet gezien worden en níet gehoord worden kreeg flinke bijval van het Nederlandse volk.

Het gevoel hebben úitgemolken te worden, níet gehoord, níet gekend en níet gezien te worden, geldt vandaag ook voor een groot deel van de Hoogeveense bevolking als het gaat om uw plannen over het sociaal domein.

Met mijn bóerenverstand kan ik er niet bij dat onze minima, en onze jeugd waarbij het even wat moeilijk loopt in het leven dan gemiddeld of gepland, zo worden getroffen door uw bezuinigingsmaatregelen. De keus om juist op dit beleidsterrein te gaan snijden in plaats van minder kwetsbare terreinen zoals cultuur en sport doet velen verbazen en verbitteren. Het advies van de Adviesraad voor het Sociale Domein Hoogeveen liegt er ook niet om.

Als ik de media  lees, berichten volg op social media, en mensen hoor om mijn heen, dan zijn velen boos omdat ze het idee hebben dat politici niet luisteren naar de burgers en het gesprek met burgers ontbreekt. Men is gefrustreerd dat we op Prinsjesdag vanuit Den Haag horen dat iedereen er op vooruit gaat en ongeveer tegelijkertijd horen dat hier in Hoogeveen de meeste mensen er op achteruit gaan door stevige bezuinigingen en verhogingen van lokale belastingen.

 

En als klap op de vuurpijl krijgen we gisteren te horen dat er ook nog eens 500 banen weg moeten door het vreselijke wanbeleid van Treant, die met een lach op het gezicht en een schaal luxe broodjes voor hun snufferd durven beweren dat het uiteindelijk goed is voor de regio. Nou, daar denkt de Hoogeveense bevolking anders over!

Ik kom door mijn werk als predikant van de ‘Beth-El kerk’ regelmatig de zorg tegen van mensen die niet meer weten hoe ze rond moeten komen en goede zorg voor hun kinderen moeten regelen. Diverse stichtingen lopen vast. Stichting Leergeld heeft niets meer in kas om te helpen. Stichting Reddende Engel werkt nog steeds vanuit een koude garagebox….enz.  Dit beleid maakt het er niet beter op!

Nog verbazingwekkender wordt het wanneer je het plan ‘High Five’ van Jong Hoogeveen, een initiatief van de gemeente, leest:

 

Een gelukkig Hoogeveens kind heeft de volgende vijf rechten:

  1. Moet veilig en gezond opgroeien zonder armoede.
  2. Is niet eenzaam en wordt met respect behandeld.
  3. Gaat met plezier naar school en wordt goed begeleid.
  4. Heeft iemand die naar hem of haar luistert en begrijpt.
  5. Weet waar hij of zij naartoe kan gaan met vragen of problemen.

 

Beste gemeenteraad, u bent geen slechte mensen. Ik weet dat velen van u een goed hart hebben en het beste voor hebben met Hoogeveen. Ik weet ook dat er nu eenmaal bezuinigd moet worden. Maar zou u alstublieft andere keuzes willen maken die eerlijker en rechtvaardiger zijn?

 

Ik weet dat een deel van de oorzaak ook in Den Haag ligt. Zou u zich alstublieft sterk willen maken voor Hoogeveen in Den Haag door uw stem daar stevig te laten horen, misschien samen met andere gemeenten in het land die ook getroffen worden door Haagse maatregelen.

 

Sta op voor uw burgers, net als onze boeren gisteren opstonden voor de boeren! Laat zien dat u er echt voor hén bent, dat u voor hén opkomt en dat u met de gewone burger in gesprek gaat. Laat zien in uw beleid zien dat er niet alleen een high five wil voor elk kind dat gelukkig is, maar wil strijden voor een high five voor iedere Hoogeveener die gelukkig is! Succes en wijsheid!