Algemeen

Bezoek vanaf 25 mei weer beperkt welkom op locaties voor wonen en zorg van Treant

Dinsdag 19 mei maakte de regering bekend dat er vanaf 25 mei weer beperkt bezoek is toegestaan in verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden van de overheid waar zorginstellingen zich aan moeten houden. Op zestien van de zeventien woonzorglocaties en de Kortdurende Intensive Zorgafdeling op ziekenhuislocatie Refaja van Treant is bezoek vanaf maandag 25 mei weer beperkt welkom. In Tonckenshuys in Zuidwolde is bezoek helaas nog niet mogelijk omdat op deze locatie eerst een mogelijk besmetting met het coronavirus uitgesloten moet worden. Naasten zijn hierover geïnformeerd.

 

Na lang wachten is bezoek eindelijk weer mogelijk voor veel bewoners en cliënten. Een van de randvoorwaarden voor het verruimen van de bezoekregeling is dat de locatie vrij moet zijn van corona. Als dit het geval is, kan er één keer in de week één vaste bezoeker op bezoek komen als de bewoner/cliënt bezoek wil ontvangen. Het bezoek duurt maximaal een uur per keer. Het bezoek wordt ingepland van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. Het contact via ontmoetingsramen en videobellen blijft ook gewoon mogelijk voor familie. Alle bewoners, cliënten, eerste contactpersonen en/of wettelijk vertegenwoordigers zijn op de hoogte gebracht van de voorwaarden voor het verruimen van de bezoekregeling en de gedrags- en huisregels die een veilig bezoek mogelijk maken.

Screening ingang

Om het bezoek veilig te laten verlopen, worden bezoekers bij binnenkomst gescreend. Hun temperatuur wordt opgenomen en ze beantwoorden vragen over hun gezondheid. Ook het legitimatiebewijs van bezoekers kan gecontroleerd worden. Als een bezoeker milde verkoudheidsklachten heeft (zoals niezen, koorts hoger dan 38 graden of veel hoesten), dan

kunnen wij hem/haar helaas niet toelaten tot de locatie. Ook als er corona is vastgesteld in het gezin of de huiselijke kring van de bezoeker dan kunnen wij hem/haar niet toelaten tot de locatie. Als een bezoeker corona heeft gehad en langer dan veertien dagen klachtenvrij is dan kan de bezoeker gewoon op bezoek komen.

Bezoekregeling vervalt bij besmetting

De verruiming van de bezoekregeling is alleen van kracht als de locatie coronavrij is en blijft. Als een bewoner of cliënt besmet is met het coronavirus dan vervalt de bezoekregeling helaas tot nader order voor alle bewoners en cliënten van deze locatie. Dit is nodig om de veiligheid voor onze bewoners, cliënten en hun naasten te waarborgen. Als een bewoner of cliënt verdacht wordt van corona dan wordt hij/zij volgens protocol verpleegd en kan deze bewoner of cliënt geen bezoek ontvangen in afwachting van de uitslag. Bewoners, cliënten, eerste contactpersonen en/of wettelijk vertegenwoordigers worden hierover op de hoogte gehouden.

Bezoek inplannen: wij bellen u

Wij begrijpen dat familie hun naaste zo snel mogelijk wil bezoeken en daarom nemen wij maandagochtend 25 mei tussen 08.00 en 12.00 uur contact op met alle eerste contactpersonen en/of wettelijk vertegenwoordigers om een eerste bezoek in te plannen. We hopen maandagmiddag 25 mei de eerste bezoekers te kunnen ontvangen. Woont uw naaste op een van onze locaties? Dan hoeft u ons hierover niet zelf te bellen. Wij nemen contact op met u. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Verdere verruiming bezoekregeling
Het ontvangen van bezoek in de avond en in het weekend is helaas eerst nog niet mogelijk bij Treant. Verdere verruiming van de bezoekregeling is afhankelijk van de inzet van voldoende personeel. Uiterlijk 15 juli wordt van ons verwacht dat we de normale bezoekregeling weer hanteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen