Treant start met praktijkstages nieuwe stijl

Hoogeveen – Werken in de ouderenzorg is fantastisch! Volop uitdaging, ontwikkelmogelijkheden en bovenal voldoening. Met het stoffige imago van het beroep verpleegkundige in de ouderenzorg moet het maar eens afgelopen zijn. Treant start daarom dit schooljaar met praktijkstages nieuwe stijl voor hbo-studenten Verpleegkunde. Want waar beter te beginnen dan bij verpleegkundigen in de dop?

De nieuwe stages moeten de studenten meer uitdaging bieden en hen laten zien welke meerwaarde hbo-geschoolde verpleegkundigen hebben in het zorgproces. In de oude situatie liepen studenten Verpleegkunde stage op een bepaalde afdeling. Bij het maken van opdrachten kregen ze één op één begeleiding. Per september gaan de studenten gezamenlijk aan de slag en werken ze afdeling overstijgend. In zogenaamde leerbijeenkomsten werken ze samen aan kwaliteitsverbetering en het ontwikkelen van leiderschap. De stagiairs bepalen zelf wat ze willen leren; welke kennis en kunde ze nodig denken te hebben om de oudere bewoners én hun naasten de beste zorg te kunnen bieden. Bettina Kluter, verpleegkundige bij Treant, kwam met het initiatief om de stages over een andere boeg te gooien: ‘Het valt mij op dat de studenten die bij ons komen stagelopen lang niet altijd enthousiast zijn over de ouderenzorg. Een gemiste kans, echt waar! Want ons werk zit – in tegenstelling tot wat veel mensen denken – vól met vakinhoudelijk uitdagingen.’

Treant ontwikkelde de stage in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Het gaat in eerste instantie om een pilot waarbij zes hbo-studenten Verpleegkunde van verschillende leerjaren stagelopen in Treant-locaties Weidesteyn in Hoogeveen en Tonckenshuys in Zuidwolde. Jongeren die interesse hebben in de hbo-opleiding Verpleegkunde omdat ze graag willen werken in de (ouderen)zorg kunnen zich melden bij een hogeschool.