Treant legt 1400 negatieve signalen van medewerkers naast zich neer

Hoogeveen – Tijdens een overleg op 4 juli over een enquête onder het personeel is Zorggroep Treant (Groningen/Drenthe) teruggekomen op eerder gemaakte afspraken en zijn de vakbonden onverwachts de deur gewezen. De bonden zijn onthutst dat 1.400 negatieve signalen van medewerkers zo door deze werkgever naast zich neer worden gelegd. En spreken van een zeer ongebruikelijke gang van zaken. CNV Zorg & Welzijn gaat in overleg met haar achterban hoe verder te gaan.

Op 7 juni beloofde de Raad van Bestuur van Treant nog voor de zomer een onderzoek te starten naar de signalen over organisatorische problemen. Het onderzoek zou worden uitgevoerd door een extern, onafhankelijk bureau en CNV en de andere bonden zouden bij het onderzoek naar de werkwijze van deze werkgever betrokken worden. Treant kwam 4 juli terug op deze afspraak. Aanleiding voor het onderzoek zijn de enquêteresultaten onder de medewerkers. Daaruit bleek dat 95 % van de respondenten negatief is over de werkwijze bij de zorggroep (Groningen/Drenthe).

Discussie
Punten van zorg op de werkvloer vormen onder andere de cultuur en communicatie. De zorggroep zegt toch geen extern onderzoek te willen, omdat ze druk bezig is de situatie te verbeteren. De bonden gaven tijdens het overleg aan zich niet te kunnen vinden in het besluit om geen extern onderzoek te doen. Daarop ontstond discussie over de op 7 juni gemaakte afspraken. En werden de aanwezige vakbondsbestuurders de deur uit gezet.

Niet zorgwekkend
CNV Zorg & Welzijn wil de problemen bij Treant boven tafel krijgen en vanuit daar naar oplossingen gaan zoeken. Het belang van de patiënt staat voorop, maar voor het verlenen van goede zorg is het belangrijk dat werknemers zich ook goed voelen. ‘Blijkbaar vindt de Raad van Bestuur de signalen van de werknemers niet zorgwekkend genoeg en is de angst dat externen in de keuken komen kijken groter.’ zegt bestuurder Karin Kasper. Hoewel Treant toegaf dat een extern onderzoek eerder is toegezegd, laten ze er nu geen misverstand over bestaan dat zo’n onderzoek er niet komt. De vakbonden houden op donderdag 12 juli en dinsdag 17 juli overleg met hun leden over de situatie bij zorggroep Treant. Bron: CNV zorg en welzijn