Algemeen

Treant investeert en schrijft ‘zwarte cijfers’

Efficiënter gebruik van de beschikbare bedden op de verpleegafdeling, een verbeterde opnameplanning op de operatiekamers, een nieuwe afdeling voor kortdurende intensieve zorg en inkoopvoordelen. Hierdoor zijn de financiën van Treant in 2018 aanzienlijk verbeterd. Afgelopen jaar schreef de organisatie met een positief resultaat van € 9.041.000 dan ook weer ‘zwarte cijfers’. Dat blijkt uit het jaarverslag van Treant dat vandaag is gepubliceerd.

‘Natuurlijk willen we deze opgaande lijn graag voortzetten’, aldus Jean-Pierre van Beers, lid van de raad van bestuur van Treant. ‘Al hebben we het vraagstuk van de steeds strengere medische eisen op te lossen en ook de schaarste aan personeel blijft vragen om adequate oplossingen. Als we dit goed doen, ben ik ervan overtuigd dat we de zorg in de regio weten te behouden en zelfs op een aantal gebieden kunnen verbeteren.’

Positief resultaat
De ziekenhuislocaties van Treant sloten 2018 af met een positief resultaat van € 5,2 miljoen. De care-organisatie met daarin de zeventien locaties voor wonen en zorg boekte in 2018 een positief resultaat van bijna € 3,8 miljoen. ‘Met het oog op het realiseren van ‘Zorg voor de regio’ is het hebben van een goede financiële basis heel belangrijk’, licht Van Beers toe. Daarom besteden we ook in 2019 continu aandacht aan het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering.’

Investeringen
In 2018 is geïnvesteerd in het behoud van kwalitatief hoogwaardige zorg. Op de drie ziekenhuislocaties door onder meer de opening van een eigen researchlaboratorium voor cardiologie in het Scheper, de aanschaf van een CT-scanner in Stadskanaal en de verbouwing van de afdeling Pathologie in Hoogeveen. In Emmen zijn sinds vorig jaar met de Da Vinci robot naast urologische en gynaecologische ingrepen nu ook darmoperaties mogelijk.

Ook op en vanuit zeventien de locaties voor wonen en zorg is fors ingezet op nieuwe ontwikkelingen. Zo is een flinke stap gezet in de integratie van de elektronische patiëntendossiers, was de start van de Kortdurende Zorg Afdeling in Refaja voor ouderen die zichzelf nog niet kunnen redden én biedt locatie Veltman in Weiteveen alle ruimte en comfort dankzij een forse verbouwing en renovatie die in 2018 werd afgerond.

Zorg voor de regio
In 2018 zijn ook de voorbereidingen voor ‘Zorg voor de regio’ gestart. Om de zorg in de regio beschikbaar te houden en waar mogelijk te verbeteren maakten Treant, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Ommelander Ziekenhuis Groningen samen met huisartsen en zorgverzekeraars een plan. De kern van het plan voor zorg voor de regio is dat de basiszorg in alle ziekenhuizen beschikbaar blijft. Ingewikkelde ziekenhuiszorg wordt geconcentreerd in Assen, Emmen en Scheemda. Planbare zorg in de ziekenhuislocaties van Treant in Stadskanaal en Hoogeveen wordt uitgebreid door de opzet van expertisecentra. Ook komt in Stadskanaal en Hoogeveen in plaats van de huidige Spoedeisende Hulp een spoedpost voor niet-levensbedreigende spoedvragen die 7 dagen per week, overdag én in de avond, open is. Om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen centreerde Treant vanaf het najaar van 2018 al de klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde in het Scheper. Poliklinische zorg, dagbehandeling en voor- en nazorg blijft mogelijk in Bethesda en Refaja.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen