Algemeen

Treant: Hoogeveen moet er maar aan wennen

Hoogeveen moet er maar aan wennen. Dat was de onuitgesproken boodschap van het kernteam Zorg voor de Regio tijdens de eerste van twee informatiebijeenkomsten in Hoogeveen, die door het kernteam worden georganiseerd. Per bijeenkomst zijn maximaal vijftig plaatsen beschikbaar, maar zoveel belangstellenden waren er gisteren beslist niet naar de Magneet gekomen.

Over het plan dat de kerngroep in februari presenteerde zullen eind dit jaar de eerste besloten genomen worden en begin 2020 zullen de eerste gevolgen van die besluiten voelbaar gaan worden. Dat vertelde uroloog Peter Kleingeld de vijftien aanwezigen. Op details kunnen misschien nog aanpassingen plaatsvinden, maar de praktijk zal zijn, dat in Hoogeveen geen ingewikkelde zorg meer wordt geboden, maar alleen ‘planbare, hoogvolume zorg’. Kleingeld benadrukte dat met die zorg 80% van de zorg die men voorheen in Bethesda kon ontvangen voor Hoogeveen behouden blijft. “Alle planbare eenvoudige ingrepen en behandelingen moeten we naar Hoogeveen en Stadskanaal verplaatsen om in Emmen ruimte te creëren voor de complexe zorg die daar geboden zal worden.”
Het plan om na de vragenronde in subgroepjes over een aantal stellingen te gaan discussiëren werd door de aanwezigen getorpedeerd en in een stevige dialoog werden de aanwezige leden van de kerngroep geconfronteerd met een grote hoeveelheid bezwaren tegen de plannen.

“Schei uit met dat gesleep met bejaarden,” drukte oud Westerkimdirecteur Johan Beijering de kerngroep op het hart. Gerard Booij viel hem bij: “Wat gaat u doen om te voorkomen dat het aantal bejaarden met een delier (verwarring bij behandeling in een niet vertrouwde omgeving) enorm zal toenemen?” Internist Frank Huvers gaf aan deze zorg te delen en liet weten dat bejaarden in veel gevallen in een ziekenhuis worden opgenomen om daar met antibiotica te worden behandeld. Er bestaan plannen om deze medicatie voortaan thuis of in het verzorgingscentrum toe te dienen, maar voor het zover is zullen alle betrokkenen daarvoor op één lijn moeten zitten.

Plannen genoeg dus, maar volgens voormalig actievoerder Frits Kappers heeft Hoogeveen al genoeg plannen en beloftes te horen gekregen. “Alles wat zou blijven, is inmiddels verdwenen. Kunt u zich voorstellen dat het vertrouwen dat Hoogeveen in Treant stelt totaal is verdwenen?” Op het begrip dat bestuurder Jean Pierre van Beers uitsprak voor het cynisme van Kappers, reageerde deze kort “Het is geen cynisme, het is realisme.”

De avond bracht, duidelijker dan voorheen, klaarheid over waar de Hoogeveners het meest mee zitten. Denktankvoorzitter Geert Metselaar vatte het bondig samen: “Als ik in Bethesda kom, is er grote kans, dat ik te horen krijg dat ik naar Stadskanaal moet en voor het vervolg weer in Hoogeveen terecht kan. Dan ga ik liever naar Zwolle. Mijn familie kan daar veel makkelijker komen en bovendien weet ik dan zeker dat ik alles onder één dak aantref.”

Dokter Huvers benadrukte nog eens de vele voordelen voor Hoogeveen van deze plannen, volgens hem komt er meer naar Hoogeveen toe dan er verdween, maar hij kreeg er de handen niet voor op elkaar. Hoogeveen zal er aan moeten wennen, maar zit er nog steeds niet op te wachten. Of zoals een aanwezige het als laatste samenvatte: “U vroeg ons om in oplossingen te denken, maar dat is niet ons werk. Wij denken in wensen. Bij de aanbieding van het rapport Zorg voor de Regio aan de gemeenteraad droeg uw bestuursvoorzitter de raad op te zorgen dat er geen patiënten bij Treant weglopen. Maar dat is niet de taak van de raad. Het is beide uw taak. U zult moeten zorgen dat Treant aantrekkelijk genoeg is voor de Hoogeveners, anders schrijft u volgend jaar weer diep rode cijfers.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen