Algemeen

Thema-avond ‘autisme en onderwijs’ op 17 maart

Op dinsdag 17 maart vindt de tweede thema-avond van het Autismecafé Hoogeveen plaats in de Bibliotheek van Hoogeveen. Autisme en onderwijs is het thema van de avond.

 

Tijdens deze avond spreken drie genodigden die vooral vanuit hun passie werken voor en met leerlingen die speciale aandacht vragen. Dit zijn een schoolleider vanuit het Speciaal Basisonderwijs (SBO), een studentadviseur bij het Drenthe College in Meppel (waaronder de afdeling Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs – VAVO) en een docent vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO, w.o. VAVO).

 

Gezamenlijk presenteren deze sprekers een totaalplaatje van de periode lopend van (basis)onderwijs, de overgang naar het vervolgonderwijs en de periode daarna. Ook wordt besproken wat het verschil is tussen regulier en speciaal onderwijs en wat zij binnen het S(B)O de leerlingen kunnen bieden, waardoor het leren/de ontwikkeling vaak wel (weer) tot stand komt.

Er is ruime gelegenheid om eigen ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

 

Onderwerpen die tijdens deze avond aan de orde komen, zijn:

Welke stappen moeten worden gezet als je kind vastloopt in het (basis)onderwijs.

Wat kun je als ouders doen? Wat kan de school doen?

Welke mogelijkheden zijn er binnen het (basis)onderwijs? Wat betekent het voor ouders/kinderen als de overstap gemaakt moet worden naar het speciaal onderwijs?

Welke soorten speciaal onderwijs zijn er?

 

Achtereenvolgens zullen Roselie Drost (SBO), Jildau Brandt (VO en VAVO) en Eddy Kuik (SVO en VAVO) de aanwezigen meenemen langs de knelpunten, mogelijkheden en regelgeving waar ouders en jongeren mee te maken krijgen in hun zoektocht naar een optimale oplossing voor de leerling/jongere. Voor de pauze ligt het accent op de basisschool-periode, daarna wordt ruim aandacht besteed aan de overgang van basis- naar vervolgonderwijs en de periode daarna.

Op www.autismecafehoogeveen.nl vindt u meer informatie over de ervaringen en achtergronden van deze sprekers.

De thema-avond vindt plaats op dinsdag 17 maart van 19.30 tot 21.30 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur in de Bibliotheek, Willemskade 27 Hoogeveen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

 

Doel van het Autismecafé is o.a. om meer begrip te creëren, informatie uit te wisselen en autisme beter op de sociale kaart van Hoogeveen te zetten. Het programma voor de vijf thema-avonden in 2020 is te vinden op de website www.autismecafehoogeveen.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen