Succesvol Aan de Slag Hoogeveen reikt certificaten uit

Op woensdagmiddag 20 november vond de feestelijke certificaatuitreiking plaats aan deelnemers en organisaties van Aan de Slag Hoogeveen in het azc te Hoogeveen.

Voor Aan de Slag is dit het derde jaar dat zij actief zijn in Hoogeveen en inmiddels is het aantal van 1050 klussen in 2019 gepasseerd. En het jaar is nog niet voorbij.

 

Het aantal unieke bewoners dat een klus gedaan heeft, is dit jaar bijna verdubbeld: van 115 in 2018 naar 223 in 2019. Zij zijn afkomstig uit 43 verschillende landen en spreken meer dan 16 verschillende talen! Het hoge aantal deelnemers is mede te danken aan de inzet van vrijwilliger en azc-bewoner Faie Alhariri die tijdens de middag toelichtte hoe hij zijn medebewoners motiveert om ‘Aan de Slag’ te gaan. In combinatie met het wekelijkse spreekuur in het azc op de woensdagochtend, waar klussen worden aangeboden en toegelicht voor bewoners, kwam dit positieve resultaat tot stand. “Dit is mede te danken aan de goede samenwerking tussen de medewerkers van Aan de Slag en het COA”, licht Mariëlle Vogelzang, coördinator van Aan de Slag Hoogeveen, toe.

 

Zij is verheugd dat ook het aantal betrokken organisaties nog steeds toeneemt: “Goed voorbeeld doet volgen en steeds meer organisaties raken overtuigd van de kwaliteiten van de bewoners en werken graag samen.” Een aantal van de 46 organisaties die klussen voor azc-bewoners aanbieden, was aanwezig tijdens de bijeenkomst. Zij ontvingen, net als alle deelnemers, een certificaat als dank en waardering voor hun betrokkenheid.

Burgemeester Loohuis had een hele klus aan de uitreiking van de vele certificaten maar deed het met zichtbaar plezier en had vele fotomomentjes met bewoners.

 

Tijdens de certificaatuitreiking werd een foto-impressie vertoond van alle klussen en activiteiten van het afgelopen jaar en de aanwezigen werden rijkelijk getrakteerd op lekkere hapjes gemaakt door bewoners van het azc.

Aan de Slag krijgt in 2020 vervolg dankzij cofinanciering van de gemeente Hoogeveen, COA en Stichting Welzijnswerk Hoogeveen.

 

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra en statushouders te betrekken bij vrijwilligerswerk. Zij worden uitgenodigd om eenmalig of vaker mee te doen aan een vrijwilligersactiviteit of evenement in Hoogeveen, waaraan ook andere vrijwilligers deelnemen. Op diverse plaatsen in Nederland wordt Aan de Slag ingezet