Structurele winkelleegstand blijft een zorg

Regio – De drie noordelijke provincies hebben in de afgelopen periode al op verschillende manieren werk gemaakt van de winkelleegstand. Inmiddels is de leegstand gedaald en is winkelruimte uit de markt gehaald. Dit blijkt uit een onderzoek naar leegstaande winkelpanden in Noord Nederland. Maar structurele leegstand blijft een zorg.

Gedeputeerde Brink over de Drentse aanpak:

“In Drenthe werpt de aanpak van de Retailagenda Drenthe 2016-2019 zijn vruchten af. Samen met de gemeenten hebben we hard gewerkt aan de aanpak van winkelleegstand. Zo wordt er binnen de steden gebruik gemaakt van stimuleringsregelingen voor het transformeren en verplaatsen van winkels naar het kernwinkelgebied. Maar we merken dat we er nog niet zijn. Het onderzoek dat wij in Noord Nederland hebben laten doen, laat zien dat het laaghangende fruit is geplukt en de structurele leegstand onverminderd hoog blijft. Het is tijd voor de volgende stap.”

Noordelijke provincies brengen situatie winkelleegstand in beeld

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben gezamenlijk adviesbureau Broekhuis Rijs de opdracht gegeven voor een onderzoek naar leegstaande winkelpanden in Noord Nederland. Een dergelijk opdracht op deze schaal is uniek in Nederland.

De structurele leegstand doet zich met name voor in krimpgebieden en middelgrote kernen. Het totaal aan winkelvloeroppervlak in het Noorden is onder het niveau van 2014 en ten opzichte van 2014 is de leegstand met 19% afgenomen. Te denken valt hierbij voornamelijk aan voormalige supermarkten, en te grote winkels en panden in (overdekte) winkelcentra en verdiepingen. De problematiek van structurele leegstand wordt het sterkst gevoeld in de krimpgebieden, waar de mogelijkheden beperkt zijn (transformatie naar woningen is vaak niet mogelijk, omdat hieraan geen behoefte is) en leegstand de meeste impact op de leefbaarheid heeft.

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben nadrukkelijk aandacht voor winkelleegstand. Ondanks dat de leegstand daalt, is de structurele leegstand in Noord-Nederland hoog. In totaal staan 380.000 vierkante winkelmeters leeg, verdeeld over ruim 1.600 panden. Hiervan staat ruim één derde structureel leeg en is moeilijk te transformeren.

Structurele leegstand: vervolgstap noordelijke provincies

Op 2 oktober a.s. organiseert de Retailagenda een landelijke vastgoedtafel tijdens het IPO-Jaarcongres in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst gaan de provincies en de vastgoedsector met elkaar in gesprek over ontwikkelingen op het gebied van Retail in het algemeen, en winkelleegstand in het bijzonder. De noordelijke provincies presenteren hier de belangrijkste bevindingen van het noordelijke onderzoek naar winkelleegstand presenteren, en met de aanwezige vastgoedpartijen mogelijke oplossingsrichtingen en vervolgacties bespreken.