Steeds meer afval in kledingcontainers

Hoogeveen – Kledingcontainers worden steeds vaker als afvalbakken gebruikt. Tot ergernis van organisaties die textiel verwerken. Ze trekken aan de bel door een brandbrief naar de staatssecretaris te sturen. De organisaties vinden namelijk de gekste dingen.

Nederland zamelt jaarlijks 75 miljoen kilo textiel in. De kwaliteit van het materiaal gaat hard achteruit, met name de laatste vijf jaar. Dat heeft drie oorzaken. In de eerste plaats het inzamelsysteem met ondergrondse containers. Gemeenten zetten steeds vaker ondergrondse containers neer, ook voor textiel. Door regen en grondwater wordt het textiel geregeld nat, tijdens het lossen verspreidt het vocht zich over de kleding. De verontreinigingsgraad steeg van acht naar vijftien procent.

In de tweede plaats is er de éénzijdige prikkel van de landelijke VANG-doelen (van Afval Naar Grondstof). Deze hebben gemeenten aangespoord steeds minder restafval in te zamelen. Veel gemeenten hebben dit doorvertaald met invoer van drempels voor het inleveren van restafval, zoals toegangspasjes of Diftar (betalen per kilo) of zoals in Hoogeveen het 1 keer per maand de restafvalcontainer te legen.

De laatste oorzaak is toename van fast fashion: snelle wisseling van collecties, bodemprijzen, goedkope productie in lagelonenlanden en een slechtere kwaliteit. Met als gevolg steeds meer niet-herdraagbaar textiel, van lage kwaliteit, in de kledingbakken. De kwalitatief mindere kleding is na enkele keren dragen en wassen al versleten en heeft nauwelijks waarde. Pas als recycling van textiel op grote schaal plaatsvindt, kunnen we onze vodden op een goede manier upcyclen. Maar hiervoor moet de markt wel in beweging komen, een proces dat zeer traag verloopt.