Splitsing regio beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Hoogeveen – De huidige regio voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt na 2020 gesplitst in een regio Noord- en Midden-Drenthe en een regio Zuidwest-Drenthe. Dat heeft het college besloten.

De nieuwe regio-indeling sluit beter aan bij de infrastructuur en kenmerken van de gemeenten. Zuidwest Drenthe heeft de juiste schaalgrootte om effectief en efficiënt uitvoering te geven aan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het college wil degenen die in aanmerking voor beschermd wonen komen en dak- en thuislozen zoveel mogelijk in ‘gewone’ woningen en wijken – in hun eigen sociale omgeving – begeleiden en ondersteunen bij herstel en zelfredzaamheid.