Slibgisting rioolwaterzuivering Echten wordt stilgelegd

Echten – Het vergisten van slib op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Echten wordt eind dit jaar stilgelegd. Het huidige monitoringssysteem (met sensoren) biedt onvoldoende zekerheid over de werking van de installatie.

Het waterschap is nu gestart met onderzoek om de problemen op te lossen. Totdat duidelijk is wat de beste oplossing is, wordt de vergisting buiten bedrijf gesteld.
Rioolwaterzuivering Echten zuivert het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Hoogeveen en uit de omliggende kernen. Het restproduct (slib) wordt in grote vergistingtanks vergist. Hierdoor ontstaat biogas dat in een warmtekrachtinstallatie wordt omgezet in elektriciteit. Deze slibvergisting wordt nu tot nadere orde buiten werking gesteld.

Voor het zuiveren van het afvalwater heeft dit geen consequenties. Dat proces gaat gewoon door. foto: Drents Overijsselse Delta