Algemeen

Scholen in Drenthe en Groningen werken verder aan cultuuronderwijs

Zeker 83% van de scholen in Drenthe en 63% van de scholen in Groningen nemen de komende jaren weer deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De scholen kunnen hierdoor werken aan de kwaliteit van hun kunst- en cultuurlessen, leerkrachten trainen en samenwerken met de kunstenaars en culturele instellingen in de omgeving. Dit betekent dat duizenden leerlingen de komende jaren weer aan de slag gaan met fotografie, beeldende kunst, erfgoed, muziek, dans of theater.

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) biedt scholen extra financiële middelen om het cultuuronderwijs op hun school een impuls te geven. Het programma wordt sinds 2013 in heel Nederland uitgevoerd. Drenthe en Groningen scoren bijzonder hoog wat betreft de deelname aan het programma en daar zijn de coördinerende partijen CultuurKLIK, ICO, De Kunstbeweging en Stichting Kunst & Cultuur bijzonder trots op.

Peter Pot namens de organisaties: “Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit streeft de overheid naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie op de basisscholen. Wij vinden dat alle kinderen in Groningen en Drenthe recht hebben op culturele ontwikkeling en beleving, maar ook op kwaliteit en daar helpen wij de scholen bij. Het zou in beide provincies dus niet meer uit moeten maken of je opgroeit in een klein dorp, sportfamilie of cultureel arme omgeving. De school zorgt voor een culturele bagage waar je je hele leven van profiteert.”

Peter Pot verwacht trouwens dat het percentage deelnemende scholen nog toe zal nemen. “Veel scholen hadden de afgelopen maanden door corona hun prioriteiten elders liggen. Heel begrijpelijk. Maar ze kunnen ook dit jaar nog een CMK-plan maken en voor de uitvoering een financiële bijdrage vragen. Waar de ene school de aandacht legt bij muziekonderwijs of theaterlessen, wil een andere school cultuur bij alle vakken inzetten. Een mooie trend, want dat voegt creativiteit en verbeeldingskracht toe aan een les aardrijkskunde of rekenen. Cultuuronderwijs zorgt voor plezier, maar helpt ook om lesstof op een andere manier te leren.” foto: K&C

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen