Scholen geven vooral afstandsonderwijs rondom kerstvakantie

Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met tenminste zondag 17 januari in het nieuwe jaar gaan de scholen in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en hoger onderwijs dicht. Dit maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen om de druk op de zorg te verminderen. Leerlingen en studenten krijgen deze periode onderwijs op afstand, behalve tijdens de kerstvakantie. Onder meer leerlingen en studenten in een kwetsbare positie en examenleerlingen kunnen wel fysiek naar school.

,,Ik vind dit heel vervelend’’, zegt minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. ,,We zouden het liefst alle scholen open houden, want daar ontwikkelen leerlingen zich het beste. Maar omdat de zorg overbelast raakt, moeten we meer thuis blijven. De situatie is inmiddels zo ernstig dat ook het onderwijs daaraan een bijdrage moet leveren.”

Minister Ingrid van Engelshoven: “Dit zijn moeilijke, maar noodzakelijke keuzes. Studenten en docenten zullen weer volledig over moeten gaan op online onderwijs. Het fysieke contact tijdens de colleges, dat al zo weinig plaatsvond, zal nu helemaal niet meer kunnen. Dat is een harde klap en vraagt veel. We moeten nu samen inleveren om er straks samen weer uit te komen.”

Zorg onder druk

Het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care blijft hard oplopen waardoor reguliere zorg in de verdrukking komt. Door zoveel mogelijk thuis te blijven, kan de druk op de zorg weer verminderen. Voor het onderwijs betekent dat onderwijs op afstand. Dat is niet ideaal, maar gezien de huidige, ernstige situatie, wel noodzakelijk.

Uitzonderingen

Leerlingen in een kwetsbare positie, examenleerlingen en leerlingen in het primair onderwijs van wie de ouders cruciale beroepen hebben,  mogen wel fysiek naar school. Dat geldt ook voor leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen. Leerlingen die volgend schooljaar examen doen, mogen naar school om schoolexamens te maken.

Ook voor studenten in het mbo en hoger onderwijs geldt dat ze de lessen zoveel mogelijk op afstand zullen volgen. Met uitzondering van examens en tentamens, praktijkonderwijs en de begeleiding van studenten in een kwetsbare positie.

Achterstanden aanpakken

Het kabinet bekijkt hoe het scholen verder kan helpen om achterstanden in te lopen. Eerder trok het kabinet in totaal 282 miljoen euro uit voor inhaalprogramma’s in het PO en VO en mbo en 210 miljoen euro voor extra handen in de klas.

Op 12 januari wil het kabinet opnieuw bekijken welke maatregelen nodig zijn.