Renovatie De Arend van de baan; flat wordt in de toekomst gesloopt

Het afgelopen jaar heeft Domesta zich verdiept in verschillende innovatieve manieren waarop  de flat De Arend in Hoogeveen zouden kunnen renoveren. Conclusie is dat renovatie op geen enkele manier technisch en financieel verantwoord is. De onderzochte renovatiemogelijkheden zijn erg duur en hebben zich vaak nog onvoldoende bewezen. Bovendien lossen ze – door de bestaande constructie van De Arend – niet alle problemen op waar de bewoners tegenaan lopen (zoals geluidsoverlast en vocht in huis). De flat wordt daarom in de toekomst gesloopt. 

 

Betaalbare nieuwbouw

Ter vervanging van de flat bouwen we betaalbare duurzame huizen terug. Het komend jaar onderzoeken we in overleg met de gemeente hoe en waar die vervangende nieuwbouw komt. Is dat bijvoorbeeld precies op de plek waar de flat nu staat of in de buurt van het huidige gebouw of deels hier en deels elders in Hoogeveen? Vragen waarop voor het eind van 2021 een antwoord moet komen. Dan wordt ook duidelijk wanneer de flat daadwerkelijk verdwijnt. We gaan er nog steeds van uit dat we in 2022/2023 kunnen starten met de uitvoering.

 

 

Wat ging er vooraf?

In 2010 waren we al van plan De Arend te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dit leverde veel weerstand op omdat de bewoners hier nog met veel plezier woonden. Mede daarom hebben we het besluit destijds uitgesteld en alleen een aantal (technische) zaken in de flat verbeterd. In 2019 is er een woonbelevingsonderzoek gehouden onder de huurders en deden we op basis daarvan opnieuw onderzoek naar de toekomst van de Arend. Zowel renovatie als sloop met nieuwbouw leken toen niet verantwoord. We hebben ons daarom het afgelopen jaar verdiept in verschillende innovatieve renovatiemanieren. Omdat er geen afdoende en betaalbare oplossing te vinden is, hebben we dit scenario nu afgeschreven en gaan we vol voor nieuwbouw. Door efficiënte bouw, zowel qua bouwmethode als qua indeling van de huizen – denken we de huurders van De Arend in de toekomst toch een nieuw betaalbaar huis te kunnen bieden. Vanzelfsprekend worden de bewoners van de Arend betrokken bij de uitwerking van de plannen.