Algemeen

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten helpt jongeren aan een goede start op de arbeidsmarkt

De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld werken samen met scholen in de regio Zuidwest Drenthe om te zorgen dat leerlingen met een startkwalificatie van school gaan. Jongeren met een startkwalificatie (een diploma op minimaal mbo2-, havo- of vwo-niveau) doen het beduidend beter op de arbeidsmarkt dan degenen zonder startkwalificatie. Daarom is het van belang uitval te voorkomen en uitvallers alsnog aan een startkwalificatie te helpen. Ook de kleine groep jongeren voor wie een startkwalificatie te hoog gegrepen is, krijgt ondersteuning naar werk of dagbesteding als dit nodig is.

De maatregelen om dit doel te bereiken, zijn vastgelegd in het programma Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten Zuidwest-Drenthe 2020-2024. De maatregelen zijn divers, gericht op monitoring, ondersteuning en praktische vaardigheden. Zo komt er bijvoorbeeld een project Trajectklas waarin jongeren van alle niveaus van het voortgezet (speciaal) onderwijs terecht kunnen om volledige schooluitval te voorkomen. Het doel hiervan is schoolritme opbouwen en oriënteren op een vervolgstap. Veel maatregelen richten zich op het opdoen van dagritme en stage-ervaring en het oriënteren op vervolgstappen. Veel projecten zijn regionaal van aard, een aantal lokale projecten vindt verspreid in de regio plaats. Het uitgebreide programma kunt u hier vinden.

Oud wethouder Gert Vos, voorzitter van het bestuurlijke overleg: ‘Met dit programma, dat het resultaat is van een mooie samenwerking tussen gemeenten, scholen en welzijn, vergroten we de kansen van onze jongeren. Dat is belangrijk; niet elke jongere heeft een netwerk dat hierin kan helpen en soms maken jongeren ook gewoon keuzes die niet goed uitpakken. Als dat gebeurt, werken we samen toe naar een goede oplossing waarmee jongeren echt aan hun toekomst werken. Ik ben heel blij met het resultaat van deze samenwerking.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen