Algemeen

Raad beslist over ‘verklaring geen bezwaar’ Green Planet

Hoogeveen – Het college vraagt de gemeenteraad een zogeheten ‘verklaring van geen bezwaar’ (VVGB) af te geven voor uitbreiding van het duurzame energiestation Green Planet in Pesse.

Geeft de raad die verklaring af, dan kan de vergunning worden verstrekt. De ontwerpvergunning en -verklaring hebben ter inzage gelegen. Daar zijn zeventien zienswijzen op ingediend. Maar geen van die zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van de vergunning of de verklaring.
Bij Green Plant worden sinds 2014 biobrandstoffen verkocht, vooral voor personenauto’s. Green Planet wil het aanbod uitbreiden, zodat ook vrachtwagens schonere en duurzamere brandstof op basis van plantaardige olie, waterstof en Liquified Natural Gas (LNG) kunnen tanken. Ook komen er snelladers voor elektrische vrachtauto’s. De geplande uitbreiding van Green Planet is een duurzame ontwikkeling die past binnen het gemeentelijk beleid. Hoogeveen wil in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. De energietransitie draagt daaraan bij.

Deze vergunning staat los van een andere mogelijke ontwikkeling: Green Edge. Dat plan gaat over een klim- en uitkijktoren (inclusief 2 reclameschermen) in combinatie met een klimpark, (verblijfs)horeca en een evenemententerrein. Maar voor dat plan is een aparte vergunningprocedure nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen