Provincies blij met stappen kabinet stikstofbeleid

Regio – De provincies zijn blij met de stappen die het kabinet zet om het stikstofprobleem in Nederland aan te pakken. ”We trekken samen op in deze aanpak”. Er komt een uitkoopregeling voor veehouders die stoppen met hun bedrijf, de maximumsnelheid gaat omlaag op een aantal wegen en er worden klimaatbossen geplant.

“Onze inzet is om zo snel mogelijk, liefs volgende week, de vergunningsverlening voor initiatiefnemers op gang te brengen”, aldus gedeputeerde Peter Drenth (Gld) namens de provincies, “en dat doen wij in vertrouwen nu ook het kabinet op rijksniveau maatregelen neemt en de randvoorwaarden – inclusief financiën – realiseert om Nederland weer draaiende te krijgen, waarbij we ons goed realiseren dat niet alles kan. Het is goed nieuws dat het kabinet haar uiterste best doet om projecten met een kleine stikstofimpact weer op gang te helpen. Dit is maatschappelijk van groot belang. We realiseren ons dat dit nog even duurt, maar het is belangrijk dat dit perspectief er is.”

Provincies zijn bij uitstek gebiedsregisseur. In het landelijk gebied zijn slimme combinaties mogelijk ten aanzien van klimaat, stikstof, natuur, landbouw, ondernemen, wonen en werken.
Gedeputeerde Staten van de 12 provincies zullen aanstaande dinsdag nadere besluiten bekend maken.

Afgelopen dinsdag kwamen de boeren en veel sympathisanten  nog massaal in protest tegen deze plannen. LNV-minister Schouten beloofde toen tijdens haar speech ”Ik wil dat boeren die willen blijven boeren, en hun bedrijf willen overgeven aan hun dochters en zonen, dat dit kan blijven. We willen jullie helpen klaar te zijn voor de toekomst. En zolang ik minister van Landbouw ben, komt er wat mij betreft geen halvering van de veestapel.”