Algemeen

Provincie zoekt honderd melkveehouders voor onderzoek naar inzaaien grasklaver

De provincie Drenthe is op zoek naar honderd melkveehouders in Drenthe die tegen een vergoeding mee willen doen aan een onderzoek naar de effecten van inzaaien van grasklaver. Het gaat om het onderzoeksproject ‘100 Boeren bodemgezondheid’, dat als doel heeft inzicht te krijgen in het effect van een klaverrijk grasland op de gewasopbrengst, de bodemmicrobiologie en de praktische toepasbaarheid van grasklaver in de bedrijfsvoering.

 

Daarnaast meten de onderzoekers bij twintig van de deelnemende bedrijven op twee verschillende tijdstippen de bodemmicrobiologie (alle bacteriën en schimmels), de bodemchemie en de voederwaarde van grasklaver. Voor dit onderzoek wordt het ingezaaide perceel in twee zones verdeeld, waarbij op de ene helft 50% kunstmest wordt gestrooid en op de andere helft 0%.

Deelnemende melkveehouders krijgen (online) enquêtes toegestuurd om de praktische toepasbaarheid van grasklaver te beoordelen. De vragen gaan onder andere over de hoeveelheid bespaarde kunstmest, opbrengst en de smakelijkheid van grasklaver voor het vee. Melkveehouders kunnen zich via een aanmeldformulier opgeven en ook aangeven of zij geïnteresseerd zijn in onderzoek naar bodemkwaliteit en bodemleven. Voor beide onderzoekstrajecten krijgen deelnemers een vergoeding. Meer informatie over het project, de vergoeding en hoe melkveehouders zich kunnen aanmelden is te vinden via https://bioclearearth.nl/projecten/de-groene-kracht-van-klaver-in-bodemgezondheid

Waarom klaver inzaaien?

Uit onderzoek blijkt dat klaver een unieke eigenschap heeft: het kan stikstof uit de lucht vastleggen in de bodem door samen te werken met de Rhizobiumbacterie. Deze samenwerking resulteert in de vorming van wortelknolletjes op de klaverwortels. In deze knolletjes nemen bacteriën stikstof en koolstof op om eiwitten te produceren of stikstof beschikbaar te maken voor plantengroei. Dit betekent een aanzienlijke besparing op de hoeveelheid kunstmest.

100 Boeren Bodemgezondheid

Het onderzoeksproject ‘100 Boeren Bodemgezondheid’ wordt uitgevoerd door Bioclear Earth, in opdracht van provincie Drenthe. Voor de uitvoering van het onderzoeksproject ontvangt Bioclear Earth een eenmalige subsidie van € 431.279 van de provincie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen