Algemeen

Plannen om van Pesserstraat 30 kilometerzone te maken

Het college van B&W heeft besloten om in de Pesserstraat  De maximumsnelheid naar 30 km/ uur te verlagen  i.p.v. van 50. Op de weg komen brede, rode fietsstroken Ook  de voorrangskruispunten in het nieuwe 30 km-gebied worden gelijkwaardige kruispunten.

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En
vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen