Plan bouw vijftien woningen Boommarter

Hoogeveen – Het college wil meewerken aan de bouw van vijftien woningen aan de Boommarter in de wijk Erflanden. De bouwplannen passen niet in het huidige bestemmingsplan. Het college stelt de raad dan ook voor om het plan te wijzigen.

De woningen mogen maximaal 3,5 meter hoog worden. Aanvankelijk stond het bestemmingsplan een bouwhoogte toe van 6,5 meter. Maar in de nieuwe situatie komen de woningen dichter bij bestaande bebouwing te liggen dan in de oorspronkelijke plannen. Daardoor zouden privacy en uitzicht vanuit de tuinen van omliggende woningen onevenredig verslechteren.