Per 1 april 2024 nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen

De afgelopen periode is een aanbestedingsprocedure doorlopen voor levering van de Wmo-hulpmiddelen. Medipoint heeft deze aanbesteding gewonnen en dus zullen zij vanaf 1 april 2024 de levering, onderhoud en reparatie van Wmo-hulpmiddelen gaan uitvoeren.

Cliënten die momenteel een hulpmiddel in bruikleen hebben via Meyra kunnen deze gewoon behouden, het onderhoud zal worden overgedragen aan Medipoint. Zij ontvangen voor 1 april een brief over de overgang van Meyra naar Medipoint