Patiënt bij Treant aan juiste adres voor behandeling darmkanker

Regio –  De drie ziekenhuislocaties van Treant hebben de jaarlijkse audit (onderzoek) voor het bevolkingsonderzoek darmkanker weer goed doorstaan. Mensen die voor het bevolkingsonderzoek darmkanker worden doorverwezen naar een ziekenhuis, zijn bij Treant dan ook verzekerd van goede zorg.

Jaarlijkse audit bevolkingsvervolgonderzoek positief

Bevolkingsonderzoek Noord, de controlerende organisatie, beoordeelt tijdens de audit onder meer de patiëntveiligheid, de wachttijden, de voorlichting en de deskundigheid van de artsen en verpleegkundigen. Tijdens de audit, die op alle drie locaties is gehouden, bleek dat Treant het goed had geregeld.

Het afgelopen jaar hebben ruim 1000 patiënten een vervolgonderzoek voor darmkanker bij Treant Zorggroep laten doen. Een bevolkingsvervolgonderzoek bestaat uit een intakegesprek en een coloscopie: een inwendig kijkonderzoek van de dikke darm. Mocht tijdens de coloscopie blijken dat er toch iets meer aan de hand is, dan kan de patiënt voor de behandeling of ingreep ook bij Treant terecht.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Door het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt. Alle mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar krijgen sinds januari 2014 een thuistest in de bus. Daarmee kunnen ze een beetje ontlasting opsturen naar een laboratorium. Wordt er bloed in de ontlasting gevonden, dan volgt een uitnodiging voor een vervolgonderzoek. Het bevolkingsonderzoek kan op langere termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen. Dit jaar worden de mensen die geboren zijn in 1943, 1945, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961 en 1963 uitgenodigd.