Algemeen

Ontwerpbestemmingsplan Nijstad-West ter inzage

Het college van B&W legt de komende weken het ontwerpbestemmingsplan ter inzage dat de bouw van woningen in het gebied Nijstad-West mogelijk moet maken.

Waterwoningen en een uniek woonmilieu

Onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan Nijstad-West zijn de unieke waterwoningen op de plas. Daarnaast worden er woningen gerealiseerd met een uniek woonmilieu, dit kan betekenen dat er speciale architecturale ontwerpen, duurzame voorzieningen, groenvoorzieningen, of andere innovatieve elementen worden geïntegreerd om een bijzondere woonervaring te bieden. Beide projecten dragen bij aan de visie om Nijstad te transformeren tot een aantrekkelijke woon- en recreatiebestemming.

Wethouder Roelof Bisschop: “Gemeente Hoogeveen wil inzetten op het versneld bouwen van woningen in onze gemeente. We zijn het aan de woningzoekende verplicht om alles te doen wat in ons vermogen ligt om de woningbouw te versnellen. Dat doen we ook in Nijstad-West.”

Ontwikkelingen Nijstad

In 2016 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen het bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Nijstad 2014 vastgesteld. Met dit bestemmingsplan werden ontwikkelingen mogelijk voor een paviljoen inclusief recreatiestrand, recreatiewoningen, een hotel en woningbouw aan de (rechter)plas.

Sinds het vaststellen van het bestemmingsplan zijn er al aanzienlijke stappen gezet in de realisatie van deze plannen; waaronder het paviljoen, het recreatiestrand en enkele recreatie- en woonwoningen. Het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan voor Nijstad-West is de volgende stap.

Bij al deze ontwikkelingen zijn verschillende initiatiefnemers betrokken, waardoor de voortgang en tempo van de verschillende projecten uiteenlopen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen van 14 september tot en met 26 oktober 2023 ter inzage. Inzien kan via:

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0528.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen