Algemeen

Omgevings vergunning goedgekeurd: Graanfabriek Hoogeveen wordt woonlocatie voor arbeidsmigranten

De gemeente heeft de Omgevings vergunning goedgekeurd en de Graanfabriek Hoogeveen gaat een woonlocatie worden voor arbeidsmigranten

Na publicatie van de aanvraag hebben verschillende omwonenden per brief een ‘Zienswijze op ingediende aanvraag vergunning De Graanfabriek’ ingediend. De procedure biedt geen ruimte tot het indienen van een zienwijze in de periode tussen ontvangst en besluitdatum van de aanvraag. De briefschrijvers zijn door de gemeente geïnformeerd over de werkwijze en hierbij is vermeld dat de ingediende brieven beschouwd worden als een vroegtijdig signaal.

Naar aanleiding van de ontvangen brieven is op 29 maart gesproken met vertegenwoordigers van de briefschrijvers. In dit gesprek is een toelichting gegeven op wat er tot nu toe gebeurd is en op het proces van vergunningverlening. Verder is er ingegaan op de overwegingen, de argumenten en zorgen die er bij de omwonenden leven. Aangegeven is dat na verlening van de
vergunning het mogelijk is om bezwaar en indien gewenst een voorlopige voorziening in
te dienen. Ook is er op 21 maart 2023 een inloopavond voor omwonenden georganiseerd waar belangstellenden zich konden laten informeren en in gesprek konden.

Achtergrond
De exploitant heeft zich eind 2021 gemeld bij de gemeente met het plan om de voormalige graanfabriek nabij de Anton Philipsstraat 10 te ontwikkelen tot huisvesting voor 162 short-stay eenheden voor arbeidsmigranten. Deze vraag is getoetst aan het beleid voor Huisvesting arbeidsmigranten dat de raad op 19 januari 2023 heeft vastgesteld. Het voorstel van de ontwikkelaar past binnen het Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten. Met het verlenen van de omgevingsvergunning wordt het mogelijk gemaakt om het logiescomplex te kunnen bouwen. Er is met exploitant een anterieure overeenkomst ondertekend en vastgesteld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen