Nog steeds niet fietsen in Hoofdstraat Hoogeveen

 

Bezoekers moeten zo veilig mogelijk kunnen winkelen en verblijven en ondernemers en werknemers zo veilig mogelijk werken. Daarvoor zijn er in het voorjaar diverse maatregelen genomen. Zo is het niet toestaan te fietsen in de Hoofdstraat. Ook is er sprake van eenrichtingsverkeer in de stegen. Burgemeester Karel Loohuis: “Omdat we merken dat er toch weer gefietst wordt in de Hoofdstraat, herhalen we nu deze boodschap: er mag dus nog steeds niet gefietst worden in de Hoofdstraat. Zo kunnen we beter afstand houden van elkaar. Het besluit is in juni genomen met het oog op ieders’ veiligheid.”

Er mag niet gefietst worden in de Hoofdstraat. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat bezoekers voldoende afstand kunnen bewaren. Een en ander staat met attentieborden aangegeven. Met deze maatregel wordt voor zo lang als het nodig is afgeweken van het besluit om fietsen op de Hoofdstraat toe te staan.

Er is een tijdelijk eenrichtingsverkeer in de smalle stegen ingesteld. De stegen Stikkergang en de steeg naast La Brochette kunnen vanaf de hoofdstraatzijde betreden worden, de stegen Vondergang en de steeg naast Bell-State kunnen vanaf de parkeerplaats- of parkzijde betreden worden. Eenrichtingsverkeer is met bebording en markering op de bestrating aangegeven.

#corona #alleensamenkrijgenwecoronaondercontrole #verbodentefietsen