Nieuwe speeltoestellen weer een stapje dichterbij: Fancy Fair obs Vogelvlucht groot succes

Elim – Het was gisteren een drukte van belang op het schoolplein van obs Vogelvlucht in Elim. De school heeft een fancy fair georganiseerd om geld in te zamelen om het schoolplein op te knappen. Er was erg veel aanloop vanuit het dorp.

De school was echt een ontmoetingsplek voor jong en oud. Je kon meedoen aan het rad van avontuur, de Zoembus van SWW was aanwezig met allerlei spelletjes voor de kinderen en er was te eten en te drinken. Voor de verloting waren verschillende prijzen beschikbaar gesteld door sponsoren. Ook kon je bij de leerlingenraad een activiteit doen.

De opbrengst van de Fancy Fair komt ten goede aan het schoolplein. Er zullen nieuwe speeltoestellen geplaatst worden en ook wordt er nieuwe beplanting aangebracht.  De kinderen van obs Vogelvlucht hebben een belangrijke stem hierin. Het lesgeven verplaatsen we dan nog meer naar buiten, waarbij bewegen, ontdekken, onderzoeken en plezier maken belangrijk zijn. Obs Vogelvlucht gaat samen met leerlingen en ouders aan de slag met het schoolplein!