Algemeen

Nieuwe Handhaving en Toezichtlocatie in Hoogeveen in voorbereiding

Hoogeveen – Op 1 februari opent in Hoogeveen een Handhaving en Toezichtlocatie (HTL). Deze HTL is primair gericht op begrenzing. Voor deze HTL komen in aanmerking asielzoekers die binnen de COA-opvang ernstige overlast veroorzaken en waarvan de impact op de bewoners en medewerkers dusdanig ernstig is, dat plaatsing in een separate opvang noodzakelijk is.

Burgemeester Karel Loohuis: ‘We hebben met het Ministerie van Justitie en Veiligheid heel precieze afspraken gemaakt over de HTL. Het zijn afspraken waarmee we Hoogeveen vrijwaren van overlast; de bewoners blijven volledig buiten zicht. Ze zitten niet in een gesloten inrichting maar het is wel besloten: de bewoners conformeren zich vooraf aan huisregels, waarin staat dat ze zich alleen mogen begeven binnen het daarvoor bepaalde HTL gebied. Een andere huisregel is dat bewoners zich niet vrij buiten de HTL mogen bewegen. De bewoner wordt bij eventuele afspraken buiten de HTL – bijvoorbeeld met advocaat of medisch specialist – begeleid. Als een bewoner gedurende zijn verblijf afstand doet van zijn aanspraken op opvang op de HTL, wordt zij of hij begeleid in het vertrek uit de gemeente. Hoogeveners zullen dus niet op straat geconfronteerd worden met deze bewoners.’

De afspraken worden nu uitgewerkt zodat op 1 februari de HTL van start kan. Loohuis: ‘We houden nauwkeurig de vinger aan de pols vanaf de start. Als er signalen zijn dat er iets niet goed gaat, bel ik meteen met staatssecretaris mevrouw Broekers. En de afspraak is dat onze eventuele bezwaren dan leidend zijn voor de toekomst van de HTL.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen