Nieuwe Entiteit Zuid in oprichting opvolger Alescon

Hoogeveen – Mevrouw J. le Fèvre gaat de komende tijd de Nieuwe Entiteit Zuid (NEZ) in oprichting vertegenwoordigen. Het college heeft haar mandaat en volmacht gegeven om bepaalde rechtshandelingen en feitelijke handelingen voor het nieuwe bedrijf te doen. De NEZ is de opvolger van de sociale werkvoorzieningsschap Alescon,

Alescon draagt alle taken en verantwoordelijkheden per 1 januari over aan de NEZ. Tot die tijd moet er nog veel gebeuren om te kunnen beginnen, zoals onder meer het inschrijven bij de Kamer van Koophandel, het aangaan van overeenkomsten voor het aannemen van werk, het aanstellen van personeel dat overkomt van Alescon en het inschrijven bij het UWV, de Belastingdienst, de pensioenfondsen en financiële instellingen.
Mandaat en volmacht van mevrouw Le Fèvre gelden totdat de nieuw aan te stellen directeur van de NEZ in functie is.