Nationale dodenherdenking in Hoogeveen

Hoogeveen – Ook dit jaar weer organiseert de Historische Kring Hoogeveen een dodenherdenking op 4 mei. Evenals vorig jaar wordt er door de Gemeenschap van kerken in Hoogeveen een gedachtenisdienst gehouden in de Remonstrantse Kerk aan de Grote Kerkstraat 39 te Hoogeveen. Deze dienst begint om 17.45 uur.

De bijeenkomst wordt gehouden ter nagedachtenis aan hen, die hun leven lieten voor de bevrijding van ons land en tevens om stil te staan bij wat het betekent voor de huidige generatie om onze vrijheid als groot goed te bezitten en vast te houden.
Na de dienst kan aangesloten worden bij de stille tocht.

Stille tocht 
Om 18.55 uur verzamelen de scholen die meedoen aan de herdenking, de leden van het gemeentebestuur, genodigden en belangstellenden zich voor het gemeentehuis.
Om 19.05 uur zal burgemeester Karel Loohuis, namens het gemeentebestuur, een korte toespraak houden. Muziekvereniging Wilhelmina zorgt voor toepasselijke koraalmuziek. Daarna zullen kransen en bloemen worden gelegd door o.a. de burgemeester en leerlingen van OSB De Schuthoek. Muziekvereniging Wilhelmina speelt aansluitend het Wilhelmus. Dan volgt een korte uitleg door de voorzitter van de Historische Kring Hoogeveen over de organisatie en stellen deelnemers aan de stille tocht zich op.
Iedereen is van harte uitgenodigd de stille tocht mee te lopen.

Om 19.15 uur begint de tocht. De route gaat, zoals gebruikelijk, via de Prinses Beatrixstraat, de Van Limburg Stirumstraat en langs de voormalige synagoge aan de Schutstraat. Hier wordt een gedicht voorgelezen door de heer G. Nijhof.
Bij het monument aan de Zuiderweg, ter nagedachtenis aan de omgekomen Hoogeveense Joden, wordt gestopt. Hier worden bloemen gelegd door leerlingen van de Johannes Calvijnschool, waarbij alle aanwezigen zich rondom het monument verzamelen. Vervolgens gaat de tocht verder over de Zuiderweg, naar het monument op de begraafplaats.
Om 19.50 uur wordt daar koraalmuziek gespeeld en wordt een toelichting gegeven over de gang van zaken door de voorzitter van de Historische Kring Hoogeveen. Daarna worden gedichten voorgedragen door Sterre Bredewout en Charley Blide, twee leerlingen van de Titus Brandsma school, en worden er kransen gelegd.
Om 19.58 uur wordt “Taptoe” gespeeld, waarna twee minuten stilte in acht worden genomen. Na het spelen van het Wilhelmus volgt de omgang langs de graven van de oorlogsslachtoffers.
Iedereen is van harte uitgenodigd mee te lopen.

Herdenkingsconcert
Om 21.00 uur is er in de Hoofdstraatkerk een herdenkingsconcert, welke gegeven wordt door
Concertkoor & -Orkest Drenthe onder leiding van dirigent Hoite Pruiksma met als vocale solisten Netty Otter en Martijn Sanders en als organist Erwin Wiersinga.

Ter ondersteuning van de herdenkingen is er dit jaar voor gekozen om het Requiem van Maurice Duruflé ten gehore te brengen. Er bestaan drie versies van dit Requiem. Dit Requiem is een troostrijk requiem en straalt berusting en vertrouwen uit en, door gebruik te maken van de oeroude Gregoriaanse melodieën, ook een besef dat het leven eindig is, een cyclus van generatie op generatie.
De beroemde organist Erwin Wiersinga voert twee Franse orgelwerken uit. Als eerste het Prelude uit Suite Opus 5, eveneens van Maurice Duruflé. Na het Requiem speelt hij Litanies, een stuk van Jehan Alain (1911-1940).