Minister Slob op werkbezoek bij ‘Jong Hoogeveen’

Hoogeveen – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Arie Slob, komt op 30 september voor een werkbezoek naar Hoogeveen. Het werkbezoek staat in het teken van Gelijke Kansen. Het kansrijk laten opgroeien van kinderen en jongeren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van samenleving, onderwijs en overheid.

Door goede samenwerking en verbinding kan ieders rol en bijdrage versterkt worden. Deze aanpak, in de verbinding tussen thuis, school en buurt, is ‘Jong Hoogeveen’, dat mede mogelijk is gemaakt door de Gelijke Kansen Agenda. Wethouder Gert Vos: “Wij zijn trots om een Gelijke Kansen Agenda -gemeente te zijn en laten de minister tijdens zijn werkbezoek graag Jong Hoogeveen ervaren. De minister gaat kinderen en professionals ontmoeten, zij brengen immers Jong Hoogeveen in de praktijk. We vertellen de minister over onze aanpak en wat het tot nu toe al opgeleverd heeft.”

Programma werkbezoek
Het werkbezoek van minister Slob start bij OBS Villa Kakelbont. Daar vertellen kinderen de minister  over de verbindende aanpak en ervaart hij de principes van de methode. Wethouder Vos gaat in op het belang van de doorgaande lijn Voor en Vroegschoolse Educatie en het versoepelen van de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Vervolgens wordt de minister door de JuulREPS verwelkomt op de Juliana van Stolberg school. Deze kids-vertegenwoordigers vertellen hoe zij de verbindende aanpak in de klas en op het schoolplein inzetten. Vanaf groep 3 zijn er per klas twee JuulREPS die dat voor hun (school)leven ook blijven. Tot slot laten de city trainers zien wat het effect is van rolmodellen en de verlengde leertijd.  Hiermee wordt ingezet op het vergroten van de leefwerelden van kinderen en het laat de kinderen en jongeren de mogelijkheden van sport en cultuur ervaren.

Gelijke Kansen
Deze alliantie is een samenwerking tussen het ministerie en gemeenten. Samen werken ze aan een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Door de leefwerelden – school, thuis en omgeving – te verbinden wordt dit bevorderd. Ook wordt er actief samengewerkt en opgedane kennis gedeeld. Deze aanpak bevordert de kansengelijkheid. Op 18 april 2019 ondertekende de gemeente Hoogeveen als eerste gemeente in Nederland, de Gelijke Kansen Alliantie (GKA)- Agenda met het ministerie. Met het zetten van de handtekeningen is afgesproken om samen te werken aan het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs. Vanuit gemeente, scholen en de leefomgeving van kinderen werken we samen om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Zo zorgen we dat alle kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Talent tot bloei brengen en alles uit zichzelf halen, daar heeft ieder kind recht op. De doelen van de Gelijke Kansen Agenda sluiten naadloos aan bij de ambities van Jong Hoogeveen.

De verbindende aanpak van Jong Hoogeveen
Jong Hoogeveen is de afgelopen jaren uitgegroeid van idee en visie, via plannen en projecten naar een breed gedragen, verbindende aanpak. Verschillende partners uit het onderwijs ( voorschools, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO), sport, cultuur en zorg hebben Jong Hoogeveen en de verbindende aanpak omarmd. Met heel verschillende thema’s en op heel verschillende manieren wordt er altijd SAMEN MET kinderen en jongeren gewerkt. Dit is altijd gericht op het bouwen, onderhouden en indien nodig herstellen van relaties.

De focus ligt op kansen, mogelijkheden en talentontwikkeling en het positief stimuleren van kinderen en jongeren, zodat ook zij hun rol goed kunnen spelen. Daar waar kinderen, jongeren, ouders of organisaties dit niet zelf kunnen, zorgen we als gemeente voor adequate ondersteuning en een passend vangnet. Denk hierbij aan leerplicht, Voor- en Vroegschoolse Educatie, jeugdhulp en ‘goede start’ als onderdeel van het landelijke programma Kansrijke Start. Jong Hoogeveen gaat dan ook over het vergroten en verbinden van de leefwerelden van kinderen. We laten hen de mogelijkheden van sport en cultuur ervaren en leren hen ook vaardigheden als het opbouwen van een netwerk die van pas komen in hun latere leven. Op die manier verlengen we de leertijd. Ook zetten we in op soepele overgangen en het creëren van een doorgaande ontwikkelingslijn.

Bruggen bouwen
Je opleiding afronden en kansen op de arbeidsmarkt zijn van groot belang voor een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Niet iedereen kan nu meedoen, vaak door een smalle beurs, een niet stimulerende thuisomgeving of een gebrek aan kennis en vaardigheden. Die afstand tussen wel of niet meedoen dreigt groter te worden en vraagt om ´bruggen bouwen’. Dat doet Jong Hoogeveen. Niet voor, maar met de kinderen en jongeren van Hoogeveen en natuurlijk met allerlei partners.

foto: Rijksoverheid