Algemeen

Lintjesregen 24 april 2020 gemeente Hoogeveen deel 5

MEVROUW J.P. HIEMSTRA-LALKENS

Mevrouw Hiemstra-Lalkens is vanaf 1992 tot in 2019 vrijwilliger bij de dagbesteding van De Westerkim. Ze heeft inmiddels haar 25-jarig jubileum gevierd.

Ze begeleidt dementerende ouderen, organiseert en onderneemt allerlei activiteiten en doet alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden.

Mevrouw Hiemstra-Lalkens stelt de dementerenden gerust en is plezierig en betrokken in de omgang. Met wijsheid en tact levert ze liefdevolle zorg en begeleiding, is de dementerenden tot steun en stimuleert hen om binnen de mogelijkheden nog actief te zijn. Ze gaat er met de mensen voor een wandeling, ze leest de krant voor, maakt een praatje, zingt samen, doet samen de afwas, puzzelt en doet een spelletje, waarbij ze zorgt voor de juiste toon en de goede sfeer. De mensen met wie ze contact maakt fleuren op en de eenzaamheid is even weg.

Van 1986-1996 is mevrouw Hiemstra-Lalkens elk jaar een week mee geweest als activiteitenbegeleider bij de jaarlijkse gehandicaptenweek in Doorn. Daarbij voerde ze alle voorkomende werkzaamheden uit en stond 24/7 klaar voor de haar toegewezen cliënt.

Van 1985-2918 was mevrouw Hiemstra-Lalkens vrijwilliger bij de PKN Kerk De Oosterkerk in Hoogeveen. Zij is 10 jaar contactpersoon geweest en bezocht mensen in de wijk die speciale en/of bijzondere aandacht nodig hadden bij bv zorg of ziekte.

Daarnaast was ze vervanger van de koster en was jarenlang 2e sleutelhouder met alle bijkomende en voorkomende werkzaamheden. De taken bestonden uit het openen en sluiten van de kerk, koffieschenken bij bijeenkomsten, het verzorgen van het interieur, het aannemen van de doorschakeltelefoon voor b.v. uitvaarten etc.

Mevrouw Hiemstra hielp op de achtergrond mee met veel zaken., Bij drukte en in noodgevallen stond ze bv. klaar om op de kinderen van het kostersechtpaar te passen. Tijdens de vakanties zorgde ze ervoor dat het huis van het kostersechtpaar spic en span bleef, de planten groen bleven, het huis een bewoonde indruk had en dat de post gedaan werd.

Mevrouw Hiemstra-Lalkens heeft de zorg voor haar wijlen man gehad van 1979 tot eind 2018 die een trauma had overgehouden aan de oorlog.

MEVROUW O. JAGER

Mevrouw Jager is vanaf 1994 tot heden vrijwilliger bij de Westerkim. Zij behoort tot de groep vrijwilligers die het langst actief is in De Westerkim. Op dit moment is zij 1 keer in de 14 dagen op woensdagavond van 18.00-22.00 uur aanwezig als avondportier. Eerder deed zij dit wekelijks. Daarnaast heeft mevrouw Jager tot medio 2016 meer dan 10 jaar en vermoedelijk nog langer deel uitgemaakt van de externe klachtencommissie, waar klachten van cliënten van De Westerkim gemeld konden worden.

Een mevrouw in haar buurt kan altijd bij mevrouw Jager terecht. Vanaf 2019 gaat mevrouw Jager twee keer per week als maatje met haar op pad om te wandelen.

Mevrouw Jager was vanaf dat ze 16 jaar was 20 jaar vrijwilliger bij de zondagschool /jeugd van de Protestantse Gemeente Meppel.

Bij de Hervormde Gemeente, voormalige Kerkboerderij is mevrouw Jager is een aantal jaren diaken geweest.

Verder was ze van 1997-2018 was mevrouw Jager als gastdame betrokken bij de inloopochtenden van de Kerkboerderij, die elke tweede en vierde maand worden gehouden, waarbij iedereen vrijblijvend langs kon komen voor een gezellig praatje, een kopje koffie en wat aandacht voor elkaar.  Mevrouw Jager was medeoprichter en deze ochtenden zijn inmiddels onder haar begeleiding gegroeid van 5 naar 35-40 personen. Een belangrijke activiteit die nu voortgezet wordt in de kerk De Vredehorst. De belangstelling voor mensen en omzien naar elkaar vindt mevrouw Jager belangrijk. Persoonlijke vragen ging ze niet uit de weg. Ze zorgde er mede voor dat de bezoekers goed werden opgevangen. Persoonlijke zelfgemaakte kaarten voor iedere verjaardag of belangrijke momenten werden verstuurd. Ook werden deze kaarten verkocht voor een goed doel. De ontmoetingsochtenden werden aan het eind van het seizoen afgesloten met een uitstapje.

Mevrouw Jager heeft in het verleden ook in bestuur gezeten van toneelvereniging Excelsior in Meppel. Ze is inmiddels 90 jaar en het is bijzonder dat ze op deze leeftijd nog steeds vrijwilligerswerk doet.

 

DE HEER MARCEL EDGAR LIP

De heer Lip heeft zich van het de eerste editie van de Hoogeveense Cascaderun in 2007 met hart en ziel en veel enthousiasme vrijwillig ingezet voor de organisatie en de ontwikkeling van dit hardloopevenement. Hij is een van de initiatiefnemers en oprichters en is vanaf het begin bestuurslid. Op dit moment bestaat de organisatie uit 38 actieve leden, die zich het gehele jaar intensief bezighouden met hun verantwoordelijke taken. Het tweekoppige bestuur, waarvan de heer Lip op dit moment de functie van voorzitter uitoefent, bewaakt de dagelijkse gang van zaken.

De Run bestaat uit een 5 en 10 Engelse mijl en de Giga G-Run van 1 km. Hieraan doen ruim 8500 deelnemers mee. Daarnaast trekt deze Run en het Cascaderunfeest tussen de 20.000 en 30.000 bezoekers naar Hoogeveen.

Vele avonden en weekenden wordt er gewerkt om er voor deelnemers en toeschouwers een bijzondere dag van te maken. De heer Lip heeft zich met veel enthousiasme ingezet en zet zich nog steeds volop in voor de organisatie van de Cascaderun.

Verder is de heer Lip vrijwilliger bij het Apostolisch Genootschap. Vanaf 2003 tot heden is hij jongerenbegeleider van een gesprekgroep van jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. Hij is altijd inzetbaar en gaat in gesprek over actuele onderwerpen die in het licht van de Apostolische waarden worden geplaatst. De hee Lip is een gelijkwaardige gesprekspartner voor de jongen mensen en tevens een vertrouwenspersoon voor hen.

Ook bij incidentele activiteiten en projecten kan het Apostolisch Genootschap altijd beroep op de heer Lip doen.

Daarnaast is de heer Lip vanaf 2015 tot heden lid van de Raad van Toezicht die ondersteuning biedt aan het algemeen bestuur van het Apostolisch Genootschap.

De heer Lip houdt toezicht op de financiële situatie van het Genootschap. Hij leest en beoordeelt documenten en adviseert aan het bestuur. Hij pleegt veel telefonisch overleg en komt regelmatig samen met de Raad van Toezicht en periodieke samenkomsten met het algemeen bestuur.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen