Algemeen

Lintjesregen 24 april 2020 gemeente Hoogeveen deel 1

MEVROUW P.L.M. BENJAMINS-TERPSTRA

Mevrouw Benjamins-Terpstra is van 1996-2012 betrokken geweest bij de Chr. Gereformeerde Kerk in Noordscheschut als clubleiding in het jeugd- en jongerenwerk voor de leeftijd van 12-13-jarigen. Mevrouw Benjamins-Terpstra nam als trekker deel aan de groep “Missie Joost”, die als missie had om na te denken over de structuur, de visie en het doel van het jeugdwerk.Men zocht naar werk en spelmateriaal om jonge mensen anders te laten kijken naar kerk en maatschappij. Voor elke leeftijd werden materiaal en methodes, activiteiten en onderwerpen verzameld die bij die leeftijd pasten en in een programma gezet waar iedere jeugdgroep zijn voordeel mee kon doen. Zo ontstond een enorme hoeveelheid ideeën en mogelijkheden en een goed uitgebalanceerd programma. Mevrouw Benjamins-Terpstra organiseerde en regelde, zij kwam met (praktische) ideeën, tips en trucks, zocht materialen, rubriceerde ze en legde een collectie aan in tientallen boxen en kasten.

Het materiaal werd zo gemaakt dat gewerkt kon worden in blokken van vier weken, waarbij elk blok werd afgesloten met iets visueels; bezoek van Politie, een dakloze of een verslaafde. Voor elke jeugdleider lag er een op maat gemaakt pakket klaar met een daarbij passende afsluiter. In 2009 werd missie Joost afgerond en was er voor elke leeftijdsgroep een cyclus van vier jaar die steeds herhaald kon worden. Er was zelfs belangstelling van de landelijke C.G.J.O (Christelijk Gereformeerd Jongeren Organisatie) voor deze werkvorm.

Thema diensten, festiviteiten en jeugdweekenden werden gelinkt aan het materiaal en er werd herhaaldelijk een beroep op mevrouw Benjamins-Terpstra gedaan om e.e.a. toe te lichten.  Ook toen het systeem af was bleef mevrouw Benjamins-Terpstra vernieuwen, aanvullen, wijzigen en updaten.

 

Mevrouw Benjamins-Terpstra is zeker 20 jaar een trouwe bezoeker van de ledenvergaderingen van het Plaatselijk Belang in Noordscheschut.

Ze is daar het oog en oor voor het dorp Noordscheschut en dus ook voor het Plaatselijk Belang. Ze denkt mee, bedenkt, brengt in, neemt initiatief en neemt zelfs het voortouw in de uitvoering op tal van bezigheden.

 

Van 2017 tot heden is mevrouw Benjamins-Terpstra lid van de werkgroep Belevingsbos Noordscheschut. Begin 2017 werd er het idee geopperd om het bos achter het dorp om te vormen tot een belevingsbos voor alle inwoners van het dorp.  Mevrouw Terpstra-Benjamins was mede- initiatiefnemer. De werkgroep Belevingsbos werd opgericht onder de verantwoordelijkheid van het Plaatselijk Belang. Ideeën werden op papier gezet en er werd overleg gevoerd met belanghebbende partijen. Aanvragen werden gedaan bij Vitaal platteland, Heidemij (kern met pit), de gemeente Hoogeveen en Landschapsbeheer Drenthe. Er werden vrijwilligers gezocht en deze liet men certificaten behalen, zoals het werken met een motorkettingzaag. Het peuter- en kleuterpad is als een rode draad door het bos gaat lopen. Twee gemarkeerde wandelroutes zijn aangelegd, waarbij het uitzetten en de vormgeving door mevrouw Benjamins-Terpstra is gedaan.

Mevrouw Benjamins-Terpstra is ook de drijvende kracht achter de organisatie van een natuurwerkdag gekoppeld aan de grote schoonmaak dag en wordt afgesloten met een activiteit voor de jongste inwoners. Ook via scholen weet mevr. Benjamins-Terpstra velen te strikken. Verder regelt ze bv een bijenhotel, een insectenhotel, zaait ze bloemen, faciliteert ze mensen tot het ophangen vogelhuisjes en zorgt ze voor koffie en broodjes.

 

Vanaf 2004 tot heden zit mevrouw Benjamins-Terpstra in de redactie van De Schutse Bengel. Ze besteedt hier 2 volle dagen in de week aan Ze verzamelt kopieën en maakt de werkelijke maandelijkse uitgave. Ook schrijft ze het voorwoord.

 

Van 1995 tot heden organiseert mevrouw Benjamins-Terpstra wekelijks spelmiddagen voor kinderen. Ze doet de voorbereiding, regelt de spellen en is aanwezig

 

Van 2005 tot heden is mevrouw Benjamins-Terpstra betrokken bij het opruimen van zwerfvuil. 2x per jaar verzorgt ze een opruimmoment.  Naast de schoonmaakdagen, waarbij ze bij scholen langsgaat om jeugd te motiveren en zo ook de ouderen, neemt ze ook al het zwerfvuil altijd mee als ze onderweg is in het dorp.

 

Mevrouw Benjamins-Terpstra heeft ook haar hart liggen bij de Recreatievaart. Ze heeft oog voor het onderhoud van de aanlegsteigers en voor de omgeving. Ook zoekt zij mensen die ingezet kunnen worden voor de brugbediening.

 

Mevrouw Benjamins-Terpstra is een drijvende kracht achter de versterking van de leefbaarheid van het dorp Noordscheschut. Ze initieert activiteiten en/of neemt actief deel aan de organisatie en/of uitvoering van activiteiten die door anderen worden georganiseerd. Zo organiseert ze de Top 2000 Quiz, kinderactiviteiten in de feestweek, was betrokken bij Hartstocht jaar 2008 in Hoogeveen, Cultuur in de schuur en kunstzinnige tuinen. Verder vult ze bv. bakken met bloemen in het dorp en loopt collecte.

Ook zet ze zich actief en trouw in voor individuen of gezinnen die bijzondere aandacht nodig hebben.

 

Mevrouw Benjamins-Terpstra zit ook in de initiatiefgroep Smederijen Noordscheschut, een groep die zich bezighoudt met het financieel ondersteunen van ideeën van de inwoners van Noordscheschut, en beheert de website van Noordscheschut.

DE HEER H. LUNENBORG

De heer Lunenborg was van 1994-1997 diaken bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Hoogeveen. Zeker twee avonden in de week deed hij vergaderingen en bezoekwerk.

Van 1997 tot eind 2019 was de heer Lunenborg koster bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Hoogeveen. Hij was daarbij zijn vrouw, die tot december 2019 koster was, tot onmisbare steun met betrekking tot de activiteiten en de werkzaamheden die het kosterschap omvat. De heer Lunenborg deed de ondersteuning van alle voorkomende werkzaamheden, zoals schoonmaken, erediensten, vergaderingen, clubs, catechese, begrafenis en trouwdiensten. Hij ontving zeer gastvrij gasten en gemeenteleden.

Van 2003-2019 was de heer Lunenborg mantelzorger voor vader dhr. A. Lunenborg.

Van 2008 tot heden is de heer Lunenborg secretaris van de Nierstichting. Hij woont vergaderingen bij, doet de voorbereiding en loopt met de collectebus.

Van 2017 tot heden is de heer Lunenborg ouderling bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Hoogeveen. Zeker twee avonden in de week is de heer Lunenborg betrokken bij de vergaderingen en doet bezoekwerk.

In 2018 heeft de heer Lunenborg geholpen bij de verbouwing van de Christelijk Gereformeerde Kerk Hoogeveen.

 

MEVROUW M. LUNENBORG-STRIJKER

Mevrouw Lunenborg-Strijker was van 1987-1990 en van 1995-1997 wijkdame van het pastoraal wijkteam van de Christelijk Gereformeerde Kerk Hoogeveen waarbij ze o.a. veel bezoeken heeft afgelegd bij gemeenteleden.

Naast haar betaalde baan als koster bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in Hoogeveen was mevrouw Lunenborg-Strijker ook vrijwilliger van 1997 tot heden. Haar toewijding is van grote betekenis van de kerkelijke gemeenschap. Ze was betrokken bij seniorenmiddagen, vergaderingen, kerst- en paasvieringen, reisjes met ouderen etc. De kerk ontving ook altijd een school voor de opvoering tijdens de kerstviering. De hele organisatie lag in handen van mevrouw Lunenborg. Eind 2019 heeft zij afscheid genomen van het kosterwerk.

Van 2003-2019 was mevrouw Lunenborg mantelzorger voor haar schoonouders.

Ze stond altijd klaar voor de juiste zorg en aandacht. Vanaf 2003 werd de zorg verzwaard. Ze ging mee naar ziekenhuis voor onderzoeken. Na opname werd de zorg nog intensiever. Naast de vele bezoekjes en opvang regelde ze alles voor haar schoonouders zoals de praktische verzorging ( maaltijden, kleding etc.), gesprekken met artsen/begeleiders, het bijhouden van de administratie, het huishouden ondersteuning en aandacht. Een intensieve periode die veel flexibiliteit, doorzettingsvermogen en zorg vroeg.

 Van 2004-2011 was mevrouw Lunenborg-Strijker lid en later preekvoorziener bij de Interkerkelijke Commissie voor Pastoraal werk onder doven in Drenthe.

Ze bezocht dove broeders en zusters, heeft een cursus gebarentaal gevolgd, bezocht vergaderingen en was betrokken bij de organisatie van de dovendiensten, de gecombineerde diensten voor doven en slechthorenden en ook bij de 4 Provincieëndag die de IC Drenthe een paar keer in de Gereformeerde kerk in Hoogeveen heeft mogen organiseren.

Mevrouw Lunenborg-Strijker maakte als preekvoorziener ieder jaar het kerkdienstenrooster. Ook had ze de contacten met de preekvoorzieners. Ze bezocht zoveel mogelijk de diensten en heeft na 2011 nog enkele malen geholpen met de voorbereiding van het kerstbuffet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen