Lid in de Orde van Oranje Nassau: Willem Kip

De heer W. Kip doet al vrijwilligerswerk vanaf 1978.

 

Van 1978-1981 was hij binnen de Gereformeerde Hoofdstraatkerk in Hoogeveen wijkouderling en Evangelisatie ouderling.

 

Van 1981-1990 was hij jeugdouderling binnen de Gereformeerde Kerk te Coevorden. Hij heeft geholpen met het realiseren van een jeugdhonk in de kerk.

 

Van 1985-1998 was hij voorzitter van de ouderraad van een basisschool in Coevorden. Hij heeft 2x voor Sinterklaas gespeeld.

 

Van 1991-1998 was hij secretaris bij de Stichting Vluchtelingenwerk Ommen. Hij heeft kunnen bewerkstelligen dat in overleg met bestuur en de gemeente Ommen een beroepskracht werd aangetrokken.

 

Van 2000 tot heden heeft de heer Kok binnen de kerkelijke gemeente PKN Gereformeerde Kerk Hollandscheveld, Nieuwlande, Geesbrug diverse bestuursfuncties bekleed. Hij was wijkouderling, scriba en voorzitter van de kerkenraad. Na deze periode was hij voorzitter van kerkrentmeesters. Op dit moment is hij boekhouder van de gemeente.

De heer Kip heeft ook de coördinatie (gedaan) van het ophalen van het oud papier, was betrokken bij het rooster voor de schoonmaak van de kerk en Concordia en het rooster van de kosters.

 

De heer Kip is vanaf 2000 tot heden een zeer betrokken dorpsbewoner van Hollandscheveld. Hij staat altijd klaar voor anderen in het dorp. Of hij nou wandelt of boodschappen doet, ziet hij rommel liggen ruimt hij het op.

 

Via het Plaatselijk Belang Hollandscheveld is hij betrokken bij diverse commissies die stuk voor stuk met de leefbaarheid van het dorp te maken hebben; commissie dorpsverfraaiing, commissie leefbaarheid, commissie veiligheid, reconstructie Het Hoekje, Dorpscoöperatie, etc. Hij was secretaris en ook contactpersoon met b.v. de gemeente.

 

Van 2014 tot 2019 was hij bestuurslid van de dorpscoöperatie als penningmeester. Hij deed de ledenadministratie en het beheer van het vrijwilligersbestand.

De heer Kip verzorgt de bloembakken aan de lantaarnpalen aan Het Hoekje in Hollandscheveld. Verder was hij betrokken bij het opknappen van de Brink in Hollandscheveld en deed de coördinatie van het opruimen van het zwerfvuil 2x per jaar.

 

De heer Kip is vanaf 2000 tot heden vrijwilliger bij camping de Eikenhof in Hollandscheveld. Sinds 6 jaar is er een restaurant bij. Als oom staat hij klaar met raad en daad, ideeën en hulp, en doet allerlei klussen, schilderwerk, tuinieren en zijn grote hobby opruimen en weggooien.

 

Van 2010-2015 deed de heer Kip vrijwilligerswerk voor WZC Beatrix. Hij had maandelijks receptiedienst op zondag.

 

Vanaf 2013 tot heden is de heer Kip bestuurder/ penningmeester en helpt als maatje mensen in de praktijk om uit de schulden te komen en hun leven weer op de rails te krijgen bij de stichting Schuldhulp/ Schuldhulpmaatje. Hij was betrokken bij de oprichting en functioneert binnen het bestuur met goede en constructieve voorstellen.

Hij volgde een 3 daagse cursus voor Schuldhulpmaatje.

 

Vanaf de oprichting in 2014 heeft de heer Kip zich jarenlang als vrijwilliger ingezet voor de dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt. Hij werd penningmeester en heeft de basis gelegd voor het opzetten van een vrijwilligersbestand. De heer Kip is op zijn eigen rustige manier in staat om mensen met elkaar te verbinden.

Sinds 2019 is de heer Kip geen bestuurslid meer. Wel is hij actief als vrijwilliger voor de coöperatie. Daar waar nodig kan altijd een beroep op hem worden gedaan. Bijvoorbeeld als chauffeur voor iemand die naar het ziekenhuis moet. Maar ook als buurtcontactpersoon kunnen inwoners van het dorp hem bereiken.

 

In maart 2021 was de heer Kip als vrijwilliger bij het landelijke verkiezingen. Hij deed de controle en het tellen van de stemmen.