Algemeen

Lid in de Orde van Oranje Nassau: Hendrikus Tangenberg

De heer Tangenberg was in 1997 met zijn gezin 8 weken gastouder voor een kind uit Wit-Rusland, georganiseerd door de Stichting Rusland Kinderhulp. Daarna werd de heer Tangenberg lid en een aantal jaren voorzitter van de werkgroep Nieuwlande van 1998-2004. Tweemaal kwam er een groep van 30 kinderen uit de omgeving Tsjernobyl naar Nieuwlande. De kinderen werden bij circa 20 gezinnen opgevangen. Beide keren heeft de familie Tangenberg een kind opgevangen en alles gedaan om het kind een fijne tijd te geven.

Als lid van de werkgroep was de heer Tangenberg bezig met het organiseren van voldoende middelen om de aankomst van een groep kinderen naar Nieuwlande mogelijk te maken. Hij was betrokken bij de organisatie van activiteiten tijdens het verblijf van deze kinderen, zoals het regelen van onderwijsmogelijkheden; ruimte en schoolspullen, het organiseren van dagtochten, zwemlessen en andere leuke activiteiten voor de kinderen, en hij was betrokken bij de organisatie van hulpgoederen die mee terug konden. Hij hielp ook mee om te investeren in landbouwprojecten en schooltuinen in de plaatsen van herkomst van de kinderen. Boeren uit het dorp ondersteunden de kinderen van de school bij een tuinbouwproject. Hier werden groenten verbouwd die de kinderen als maaltijd op school kregen aangeboden.

De heer Tangenberg heeft ook een groep gastouders uit het dorp Nieuwlande begeleid op een kort bezoek in Wit-Rusland. Daar werd onder meer de school en de landbouwprojecten bezocht.

De heer Tangenberg was ook betrokken bij de ondersteuning van de organisatie Stichting Rusland Kinderhulp Hollandscheveld.

 

Bij de Protestantse Evangelisatie Nieuwlande is de heer Tangenberg van 2001 tot heden vrijwilliger. Zelfs voor 2001 gaf hij al leiding aan de jeugdclub.

Vanaf 2001 was hij ouderling en 2e voorzitter. Hij legde huisbezoeken af bij gemeenteleden en bij afwezigheid van de voorzitter bereidde en leidde hij de kerkenraadsvergadering. Naast de vergaderingen van de kerkenraad en de ouderlingen bezocht hij ook de gezamenlijke vergaderingen met Hollandscheveld en Geesbrug en de vergaderingen van de Bond van Evangelisaties.

Als ouderling had de heer Tangenberg dienst op de zondagmorgen en in die tijd ook nog op zondagavond. Hij heette de voorganger welkom, nam het bidden op zich in de consistorie met de kerkenraad voor aanvang van de dienst, begeleidde de voorganger naar de kansel en sloot de consistorie na de dienst.

Hij maakte het rooster van het aan- en aftreden van de ambtsdrager en was degene die contacten had met de brandweer over brandveiligheid.

Met de bouwcommissie had de heer Tangenberg overleg over diverse werkzaamheden in en rond de kerk. Hij heeft bv de avondmaalstafel geschuurd en gelakt en er wieltjes onder geplaatst. Hij zorgde voor een kachel om de oude consistorie te verwarmen.

Ook volgde hij een cursus Pastorale Zorg.

 

Van 2002-2008 was de heer Tangenberg kerkrentmeester. Hij was contactpersoon binnen de kerkenraad voor de vrijwilligers die koster zijn tijdens kerkdiensten. Daarnaast was de heer Tangenberg goed in het regelen van praktische zaken. Hij zorgde voor het onderhoud van de verwarming, het aanschaffen en plaatsen van een nieuwe keuken. Hij hielp bij het plaatsen van een nieuwe vloer en het verplaatsen van de banken naar buiten en binnen. Hij hielp mee met het onderhoud en het goed laten werken van de kerkklok. Hij was betrokken bij de aanschaf en het installeren van een camera, laptop en beamer in de kerk. Ook was hij de drijvende kracht bij het opzetten van de website van de kerk en het up-to-date houden van de site. Hij hielp ook bij het opzetten van de facebookpagina en het plaatsen van berichten hierop.

Sinds 2008 is de heer Tangenberg algemeen vrijwilliger voor verschillende taken, waaronder onderhoud, techniek, ICT, onderhoud website, waarbij altijd een beroep op hem gedaan kan worden. Hij zorgt ook jaarlijks dat de Paaskaars tussen Goede Vrijdag en Eerste Paasdag op de standaard voorin de kerk geplaatst wordt.

De heer Tangenberg is ook vaak met eigen projecten voor de kerk bezig.

Zo keek hij de ketel van de keuken na en regelde nieuwe borden voor de liederen. Hij heeft veel tijd en energie gestoken in het uitzoeken en plaatsen van de geluidsinstallatie. Bij het maken van een verlaagd plafond was de heer Tangenberg bezig met de zware klapdeuren. De beamer, de aanschaf en het installeren en het gebruik was een project van hem, waarbij hij zich goed liet voorlichten en financieel de beste deal zocht.

De heer Tangenberg hielp ook mee bij de rommelmarkten van de kerk.

 

Vanaf 2009 tot heden is de heer Tangenberg voorzitter van de werkgroep De Dorpssmederij Nieuwlande Initiatiefgroep De Smederijen, een organisatie van vrijwilligers die zich hard maken voor de leefbaarheid van het dorp. De heer Tangenberg is aanspreekpunt voor het dorp en voor de gemeente. Hij is de ogen en oren van het dorp, verzamelt initiatieven en is beheerder van de Smederij facebookpagina voor Nieuwlande.

De leden van de initiatiefgroep verzamelen initiatieven uit de dorpen en ondersteunen de indieners bij het uitwerken van de plannen en het uiteindelijke realiseren.

De heer Tangenberg is ook de beheerder van de Whatsapp-buurtpreventiegroep. Hij neemt het voortouw en heeft een heel netwerk in Nieuwlande opgezet. Ook heeft hij een nieuw bevestigingssysteem bedacht nadat een bord van buurtpreventie was gestolen. Hij helpt ook mee bij het opzetten van een Buurtpreventienetwerk Hoogeveen breed namens de dorpen in Hoogeveen.

 

Bij het onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande is de heer Tangenberg van 2018 tot heden vrijwilliger als ICT-beheerder, webdesigner, system administrator en timmerman.

Vanaf het begin is de heer Tangenberg erg betrokken en helpt met hart en ziel mee.

Hij is de vraagbaak voor wat betreft algemene ICT-vraagstukken. Computerproblemen lost hij op en hij helpt individuele vrijwilligers bij het werkend krijgen van hun PC en smartphone. Voor een technisch probleem komt de heer Tangenberg vaak met een creatieve oplossing.

Hij steekt veel tijd in het draaiend krijgen en houden van de website. De eerste website heeft hij eigenhandig opgezet en uitgebouwd. Toen deze begon te haperen en meer aandacht nodig had om dit draaiend te houden pakte de heer Tangenberg dit op.

Hij zoekt kennis op, en ondanks dat het museum redelijk kort bestaat heeft de heer Tangenberg versie twee van de website eigenhandig opgezet en uitgebouwd die voldoet aan de verwachtingen van het museum en past in deze tijd. De website is geoptimaliseerd voor gebruik op meerdere soorten devices en beveiligd met de moderne daarvoor in gebruik zijnde middelen. Kleine updates worden met grote regelmaat uitgevoerd. Daarnaast is de heer Tangenberg betrokken bij het beheer, de nieuwsberichten en het onderhoud.

Door de heer Tangenberg is het museum ondertussen overgestapt op functionele mailadressen, gehost vanuit 1 provider, zodat beheer en bestendigheid van al het email verkeer en daarmee het gegevensbeheer onder controle is gebracht. Een belangrijke stap om te voldoen aan alle wettelijke eisen rondom de wet GDPR. In 2020 is de heer Tangenberg begonnen met het doorvoeren van deze gestandaardiseerde email accounts.

Vrijwilligers hielp hij thuis zodat de migratie vlot verliep.

Een ander project was de implementatie van een touchscreen tafel. Bezoekers worden zo in staat gesteld zelf landkaarten op de halen van de omgeving en interactief video’s te selecteren. Ook is er de mogelijkheid om via gamefiction educatief materiaal aan de bezoekers te presenteren. Voor deze klus heeft de heer Tangenberg zelfs een cursus gevolgd, en materiaal verzameld om de tafel werkend krijgen. Al het bronmateriaal werd samengebracht en werkend verkregen, een behoorlijke klus met veel inspanning en uitzoekwerk.

Voor een technisch probleem komt de heer Tangenberg vaak met een creatieve kunststof oplossing.

De heer Tangenberg doet ook het nodige timmerwerk voor kerst- en zomermarkten. Hij bouwt de marktkramen en doet andere aanpalende werkzaamheden. Deze markten leveren het museum veel inkomsten op en zijn van groot financieel belang.

 

De heer Tangenberg was ook al voor 1997 actief. Hij was toen al vrijwilliger voor allerlei activiteiten bij de kerk en zat vanaf eind jaren ’80 in de ouderraad van de basisschool waar zijn kinderen heen gingen.

 

Samen met zijn vrouw is de heer Tangenberg vrijwilliger op uiteenlopende terreinen, fanatiek en vol inzet. Het bleef niet bij de taken die ze formeel hadden. Ze zetten zich ook in voor de hand- en spandiensten, melden zich voor iets extra’s en bedenken nieuwe activiteiten. Ze waren vaak samen betrokken bij een vereniging of stichting. Ze deden en doen dingen samen, maar iedere met eigen taken en op zijn/ haar eigen manier. De heer Tangenberg is de stille kracht op de achtergrond.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen