Lid in de orde van Oranje Nassau: Ben de Jonge

De heer B. de Jonge is vanaf 1974 een actief lid en vrijwilliger van de Christelijke muziekvereniging Juliana – de Bazuin. Vol passie en actief is hij betrokken bij verschillende onderdelen met doorzettingsvermogen en visie.

Door de jaren heen was de heer de Jonge zeer betrokken bij de boerenkapel/ het dweilorkest van de vereniging.

Eind 1975 werd deze boerenkapel “de Zendestriekers” opgericht en al vanaf jonge leeftijd bespeelde de heer de Jonge de trom. Omstreeks 1980 bloedde de boerenkapel dood.  Enkele jaren later werd er weer nieuwe leven ingeblazen onder leiding van de heer de Jonge, waarnaar hij de officiële penningmeester werd en alle financiële zaken beheerde. Niet veel later werd de functie van penningmeesterschap gecombineerd met de functie van voorzitter, waarbij de heer de Jonge naast de financiën ook zorgde voor de pr en het werven en het organiseren van optredens. Ook was hij vaak het creatieve brein achter acties om fondsen te werven, nieuwe leden aan te trekken en de muziek onder de aandacht te brengen.

De stijl van de boerenkapel veranderde langzaam mee met de tijd. De kapel werd steeds populairder en eind jaren 90 was een nieuw imago met een nieuwe naam nodig. De heer de Jonge had hierin een groot aandeel en de naam werd veranderd in “Dweilorkest Hollands Geweld”. De kapel werd zeer geliefd en vaak benaderd voor optredens met alle bekende meezingers; optredens die werden aangevraagd en beheerd door de heer de Jonge.

De heer de Jonge was ook de motor achter alle activiteiten met betrekking tot het jubileum van het dweilorkest in 2006. Hij organiseerde een cd-opname, regelde de promotie hiervan en stond de pers te woord. Ook organiseerde hij een reünie voor alle (oud-) leden en had hij een groot aandeel in het organiseren van het jubileum zelf.

Tot het eind van 2018, het moment waarop het dweilorkest er officieel mee stopte, is de heer de Jonge op deze zeer actieve wijze betrokken geweest bij de voormalige boerenkapel “de Zendestriekers” en later dweilorkest “Hollands Geweld”. Hij was het boegbeeld, het aanspreekpunt en de drijvende kracht.

 

Van 1989-2020 was de heer de Jonge voorzitter van vereniging. Gedeeltelijk overlappend aan de activiteiten als vrijwilliger werd de heer de Jonge in 1989 voorzitter tot maart 2006. In maart 2012 werd hij opnieuw verkozen tot voorzitter en bleef dit tot september 2020. De heer de Jonge zat verschillende vergaderingen voor, voerde overleg met commissies en dirigenten en was het aanspreekpunt voor alle leden van de vereniging. Ook voor de buitenwereld was de heer de Jonge contactpersoon; mensen konden hem benaderen voor informatie over de vereniging, een lidmaatschap of het aanvragen van een optreden. Tevens hield de heer de Jonge het contact namens de vereniging en bestuur met de beheerderscommissie van het repetitiegebouw. In zijn rol als voorzitter, en mede als passievol en actief lid, nam de heer de Jonge de pr voor zijn rekening, waarbij hij ervoor zorgde dat er van evenementen en belangrijke gebeurtenissen binnen de vereniging altijd een artikel, van zijn hand, in de verschillende bladen binnen de regio verschenen.

Voor het 50-jarig jubileum van de Christelijke Muziekvereniging Juliana – de Bazuin, vroeg de heer de Jonge een Koninklijke erepenning aan, werkte hij mee aan het schrijven van het jubileumboek en werden er op zijn idee en met zijn medewerking dvd’s gemaakt over het ontstaan en het voortbestaan van de vereniging.

Na zijn aftreden als voorzitter ondersteunt de heer de Jonge tot op heden het bestuur bij veel activiteiten. Hij is verantwoordelijk voor de pr, voor het beheer en het onderhoud van de website en het beheer en de verkoop van de dvd’s.

De heer de Jonge heeft zich niet alleen als lid maar ook als voorzitter jaar en dag onbaatzuchtig en langdurig ingezet voor het voortbestaan van de vereniging Christelijke Muziekvereniging Juliana-de Bazuin, waarbij hij vele uren besteed heeft aan het ondersteunen en draaiende houden van de vereniging.

 

Bij de Nederlands Hervormde Kerk in Hollandscheveld was de heer de Jonge van 2008-2015 lid van het college van kerkrentmeester en daarmee lid van de kerkenraad. Ook was hij gedurende enkele jaren voorzitter van de kerkenraad.

Daarnaast was hij als vrijwilliger actief bij het beheer van het jeugdcentrum/ Hart van Hollandscheveld, waarbij het ging het o.a. om het draaien van keuken- en bardiensten, het ondersteunen van verschillende activiteiten, was hij lid van de beheer commissie en betrokken bij het organiseren van de activiteiten rond jaarmarkt, Koningsdag en andere.