Lange wachttijden bij CBR

De effecten van de coronapandemie (5 maanden dicht waardoor ruim 300.000 praktijkexamens niet doorgingen) zijn nog steeds merkbaar bij het CBR. De reserveringstermijnen voor het praktijkexamen auto (aanhanger) en motor zijn langer dan normaal.

Na de lockdowns zette het CBR een deltaplan in om de reserveringstermijnen beheersbaar te houden. Dit betrof met name het verhogen van het aantal examenplekken door overwerk, het inzetten van gepensioneerden en het aantrekken van extra examinatoren. Daarnaast stimuleerden we rijscholen en hun kandidaten om zich nog beter voor te bereiden, waardoor er minder herexamens nodig zijn. Ook dat helpt om ervoor te zorgen dat mensen sneller aan de beurt zijn.

Tot het eind van 2021 waren de reserveringstermijnen voor de praktijkexamens lager dan verwacht. Begin dit jaar keerde die trend. Het werven van nieuwe examinatoren bleek meer en meer een uitdaging in de huidige krappe arbeidsmarkt. Daarnaast steeg het aantal collega’s dat niet inzetbaar was door de besmettelijke omikronvariant en de gevolgen van long covid.

Een raadpleging onder de rijschoolbranche leerde dat het inzetten van zeer ingrijpende maatregelen, zoals het verhogen van de leeftijd van 17 naar 18 jaar, niet wenselijk is. Zij gaan ten koste van de kwaliteit van de rijopleiding. Daarom zoekt het CBR samen met de rijschoolbranche en het ministerie van IenW continu naar realistische oplossingen, om stap voor stap de reserveringstermijnen te verkorten en te zorgen voor een gelijk speelveld voor alle rijscholen.

Het CBR neemt aanvullende maatregelen om het verzuim verder terug te dringen en meer examinatoren te werven. Daarnaast is besloten dat er vanaf het einde van de zomer een stimulans komt om ervoor te zorgen dat kandidaten pas examen doen als ze er klaar voor zijn. Dit betekent dat we een extra wachttijd voor kandidaten introduceren en dat autokandidaten langer moeten wachten bij een derde of volgende rijexamen. Zo krijgen ze meer voorbereidingstijd. Dat ondersteunt de wens van alle partijen dat jongeren kiezen voor een goede rijopleiding met voldoende lessen en een zorgvuldige voorbereiding. Bij een goede examenvoorbereiding slagen meer kandidaten in één keer, en zijn er dus minder examenplekken nodig voor herexamens. Nu slaagt iets meer dan de helft van de kandidaten voor het autopraktijkexamen. Over het voorgaande krijgen de autokandidaten komende week een persoonlijke e-mail van het CBR.