Landelijk examen wordt verplicht voor vertrouwenspersoon die zich wil certificeren

Meppel/Hoogeveen – Een vertrouwenspersoon draagt bij aan het vitaal belang van medewerkers binnen een organisatie. De functie stimuleert een gezonde en ethische werkomgeving, waarin medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen. Per 1 januari 2024 wordt het landelijke examen verplicht voor alle vertrouwenspersonen die zich willen certificeren.

“Een fijne werkomgeving is zó belangrijk. Het grootste gedeelte van je week spendeer je hier. Een gezonde en duurzame relatie met klanten, collega’s, et cetera dragen deels bij aan je werkgeluk. Een vertrouwenspersoon biedt hier onder andere houvast aan. De onderwerpen waar een vertrouwenspersonen mee te maken krijgt zijn vaak beladen en zijn de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest, maar ik zie het aannemen van een vertrouwenspersoon als een investering dat op lange termijn mee gaat. Geduld is hierbij belangrijk, want vertrouwen heeft tijd nodig verteld Judith van der Gugten, opleidingsontwikkelaar bij het Kenniscentrum Sociaal Domein.”

Verplicht examen voor vertrouwenspersonen die zich willen certificeren.

In 2023 is de Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen (SKV) opgericht, dit maakt onderdeel uit van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV). De reden van de oprichting van SKV is het waarborgen van de kwaliteit van het functieprofiel van een vertrouwenspersoon. De theoretische en mondelinge toetsing wordt daarom per 2024 voor iedereen hetzelfde en zal onafhankelijk worden getoetst door Examen Adviesburo.

Vereisten van deelname aan het landelijk examen.

Een vertrouwenspersoon komt in aanmerking voor het landelijk examen als hij/zij heeft deelgenomen aan een door LVV geaccrediteerde basisopleiding tot vertrouwenspersoon en deze ook heeft behaald.

Certificering aanvragen zonder deelname aan het landelijk examen.

Voor vertrouwenspersonen die een geaccrediteerde opleiding hebben afgerond voor 1 januari 2024 geldt dat zij geen landelijk examen hoeven af te nemen. Zij kunnen tot uiterlijk 31 maart 2024 een certificering aanvragen bij Hobéon.

De benaming van het register van vertrouwenspersonen verandert.

Per 1 januari 2024 zal de benaming voor het landelijk register van vertrouwenspersonen veranderen naar LVV-registervertrouwenspersoon. Hierin staan alle vertrouwenspersonen die zijn gecertificeerd door Hobéon. De kosten voor inschrijving (4 jaar) bedragen €308,- (inclusief contributie).

De kosten voor een certificering worden hoger.

Vanaf 2024 komen naast de geaccrediteerde basisopleiding extra kosten bij van het landelijk examen. De kosten van het landelijk examen zullen €675,- bedragen, dit staat los van de kosten van de basisopleiding.