Koningsdag wordt Woningsdag

Thuis én samen. Koningsdag 2020 krijgt een totaal andere vorm. De KBOV: ‘Samen het Wilhelmus zingen; kinderen schrijven een brief aan de koning; muzikanten treden op voor ouderen; een digitale kleedjesmarkt en een nationale toost. Een compleet programma’

‘Koningsdag staat in 2020 in het teken van saamhorigheid’ aldus Pieter Verhoeve, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Bij de KBOV zijn ruim 300 verenigingen aangesloten. ‘Normaliter zijn duizenden vrijwilligers al maanden bezig om voor hun gemeenschap een mooi feest te organiseren op Koningsdag. Als gevolg van de coronacrisis zijn deze evenementen afgelast. Wij hebben onze leden opgeroepen om met veilige alternatieven te komen. Daar is volop gehoor aan gegeven. In deze barre tijden is er behoefte aan gezamenlijkheid.’

Vlaggen en klokgelui

‘We roepen iedereen deze dag de vlag uit te steken. Voor de jarige koning en voor elkaar. Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor iedereen die zich inzet voor de samenleving. Ook vragen we of overal tussen 9.45 en 10.00 de klokken geluid kunnen worden als teken van verbinding, verdriet en vreugde.’ Om 10.00 begint de Nationale Aubade met het zingen van het Wilhelmus. Het Koninklijk Concertgebouworkest stelt hiervoor materiaal beschikbaar. Daarna zal Pieter Verhoeve Zijne Majesteit feliciteren vanuit het stadhuis van Gouda.

Vertel het de Koning

‘Speciaal aan de kinderen vragen we of ze een brief of een tekening willen maken voor de Koning. Ze zullen deze periode nooit meer vergeten. Hoe voelen ze zich? Wat houdt ze bezig? Ali B. is ambassadeur van dit project. We zullen de brieven bundelen en willen deze aan de Koning overhandigen.’

Saamhorigheidsconcerten

‘Onze ouderen kunnen onze verzorgingstehuizen niet in of uit. Met Ali B. en talloze burgemeesters roepen we muzikanten en artiesten op om voor de ouderen in hun gemeenschap op te treden. Tussen 15.00 en 16.00 uur overal in Nederland.’

Nationale Toost

‘Het zingen voor saamhorigheid wordt om 16.00 uur afgesloten met de Nationale Toost
(www.nationaletoost.nl): een drankje op de gezondheid van iedereen