Juliana van Stolbergschool is gezond

Hoogeveen – Juliana van Stolbergschool heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Juliana van Stolberg zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Juliana van Stolbergschool is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Juliana van Stolberg voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat bewegen en sporten. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet o.a. de Juulrun, sportdag, gymlessen, buitenmateriaal voor de buiten gymlessen, sporttoernooien.

Directeur Sigrid Hartman van de Juliana van Stolberg is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op gezondeschool.nl.

https://www.facebook.com/CbsJulianaVanStolberg/videos/1816591011738321/