Algemeen

IVN Hoogeveen: petitie tegen onnodige kap en snoei

Hoogeveen – IVN Hoogeveen maakte zich de afgelopen winter zorgen over de groene leefomgeving in de gemeente Hoogeveen. De kaalslag, zoals sommigen inwoners het ervaren bezorgde hun een gevoel van onmacht en onbegrip. Voor IVN was dat voldoende reden om in actie te komen en een petitie te starten om zo de gemeente op te roepen om te stoppen met onnodige snoei en kap. En om in de toekomst de groene werkzaamheden beter en duidelijker te communiceren richting de inwoners van Hoogeveen.

Vandaag is en petitie overhandigt aan Wethouder Niek Wind, verantwoordelijk voor beheer openbare ruimte.

Droogte, vernatting, hittestress, alles zet de natuur onder druk, er zijn zeker alternatieve manieren om de natuur te ondersteunen zonder habitatten te vernietigen.

IVN en gemeente Hoogeveen delen passie voor groen
Wij zijn heel blij dat IVN en inwoners kritisch meekijken met hoe de gemeente het groenbeheer uitvoert,” zegt wethouder Niek Wind. “Hierin zien we een sterke betrokkenheid bij natuur en groen in de eigen buurt en plaats. Als gemeente willen we groen goed onderhouden en waar het kan meer groen in de openbare ruimte. Groen draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van ons allemaal, bevordert biodiversiteit, zorgt voor verkoeling in de zomer en helpt wateroverlast te voorkomen. We zijn als gemeente trots op het vele groen dat we onderhouden. Als bestuurders zijn we trots op de deskundigheid en de passie van onze medewerkers in het groen. Samen als bestuurders en medewerkers zijn we trots op ons ecologisch bermbeheer. Op de groenstroken, parken en plantsoenen. Het valt veel buitenstaanders op hoe mooi groen Hoogeveen is!

Balans tussen noodzaak en natuur
“Regelmatig snoeien en kappen is nodig,” vervolgt wethouder Wind. “Langs wegen en fietspaden bijvoorbeeld, voor de verkeersveiligheid, maar ook om groei en bloei in de toekomst te stimuleren. Tegelijk kijken we elke keer weer kritisch waar het beter of anders kan. Allereerst gaan we eerder communiceren over wat er gebeurt in het groenbeheer. Wanneer wordt er gesnoeid en gekapt en waarom? En ten tweede houden we regelmatig ons beleid en ons beheer tegen het licht. Dat gaan we dit jaar ook weer doen en daar nodigen we betrokken inwoners en IVN van harte uit daarover mee te denken.

Krachten bundelen voor groen
“In al dat werk in het groen hebben we elkaar nodig,” benadrukt wethouder Wind, “want we kunnen samen meer als gemeente en als vrijwilligers. In de parken en op andere plekken helpen veel vrijwilligers al om het groener en biodiverser te maken. Vrijwilligers die meehelpen gras te harken, struiken te planten, boomspiegels bij te houden, enzovoort. We roepen IVN op met de gemeente te blijven samenwerken om vrijwilligers te werven en te betrekken.”

Aankomende evenementen