Inzet BOA-personeel in andere Drentse gemeenten

Hoogeveen – Het college heeft besloten buitengewoon opsporingsambtenaren(BOA’s) in dienst van de gemeenten Assen, De
Wolden, Emmen, Coevorden, Midden- Drenthe, Meppel, Tynaarlo en de Stichting Veiligheidszorg Drenthe op basis van een af te sluiten ‘samenwerkingsconvenant regio Drenthe’ aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar voor de gemeente Hoogeveen.
Bij inzet voor de gemeente zijn zij belast


met de opsporing van de strabare feiten als genoemd in de: artikelen en wetten van Domein I Openbare ruimte en de Algemene plaatselijke verordening
2007. Daarnaast zijn zij aangewezen als toezichthouder en kunnen zij worden ingezet voor controles op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene plaatselijke verordening, de Drank- en horecawet en de Afvalstofenverordening gemeente Hoogeveen 2005 Hierdoor wordt het mogelijk om in Drenthe over en weer snel extra handhavingscapaciteit capaciteit in te zetten bijvoorbeeld bij grote evenementen).

Bezwaar en voorlopige voorziening Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum
van het besluit bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u – indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist – een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, Postbus 150,
9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.