Inkoop op gebied jeugdzorg

Hoogeveen – Het college start de inkoopprocedures op het gebied van jeugdzorg. Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet.

Voor een groot deel van de individuele voorzieningen heeft de gemeente contracten afgesloten in Zuid-Drents verband. Deze contracten lopen af op 31 december 2020. In maart heeft het college de inkoopstrategie vastgesteld. Op 25 juni heeft het college opdracht gegeven tot de inkoop van jeugdhulp. De inkoop van de ambulante vormen bevindt zich nu in de afrondende fase. Nu wordt begonnen met de inkoop alle vormen van wonen met begeleiding, (deeltijd)verblijf met behandeling, logeren, Kinderdienstencentrum en Medisch Orthopedagogisch Centrum.